Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0618
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
26

2. Assistent: *Lrivntäorsnt vr. msä. stptiil. vrsssl, LIumsntdnlZtr. 24.
Assistent ä68 votsrsuodullMnwtss: 8tsIIs 2. 2t. Ullbssstrt.
Lnborntoriu ms^skilün: Luri Nnris, LerZtisimsr 8trns86 9.
Vnbornnt: 6 ist äossk, V^NSniseiiss Institut,
visnsr: *IVsbsr IVildsIw, Lsr^dsimsr 8trnsss 49.

2»dllLrMidi«8 Institut. !Le1. 319.
Lergkeimer Strasse 22.
virsktor: 8tsI1s r. 2t. uodssst^t.
1. Assistent: Lotkmnon L.u^ust, Lopliisnstrasss 3.
2. -,, : Lnrtd Lang, vLuxtstrnsso 146.
Luodlinitsrin: Lük 1 sr LiUx, Lndnkokstrnsss 53 n.
visnsr: * ^vstnitsäisnsr vosok Niebssl, Lsr^simer 3trn88S 24.
Ottsnbnetisr vsnn, OrndsnZnsss 20 (vsrtrstuvAStvsiss).
1 Lrsnkensolnvsstsr.

^nntvmissliss Institut. 1132.
Lrulllleogrsse.
Direktor: Lrok. vr. Linus, ^Idsrt vsdsrls-Arnsss 5.
1. Lrossktor: * Lroksssor vr. LIrs, Lsr^strnsss 58.
2. „ : * Lrivntäorent vr. Lotsrssn, 2ndrinZsr8tr. 51.
Oustos äsr nvtdrox. 8nininlun^ unä 1. ^ssistsnt: * vr. Osrtsl Otto,
Obsrs ^ssknrstrnsss 21.
8ts11v. Assistenten: onnä. wsä. I-isseliisä ^.Ikrscl, 8opkisllstrn880 15,
cnnä. insä. üiloräksmxsr Nnrtn, Ornimbsr^vsA 4, onnä. msä.
Lrunstsrmnnn LIntkiläs, 8edIossbsrA 12.
VenvnItunZssskrstür: * Loxk Lmii, Lronprinrsnstrnsss 33. 8ts1I-
vsrtrstsr: Ornmlied äossk, NscknrAswünä.
l VisrlivF ^.uZust, Lnäsobur^sr 8trnsss 74.
Lrüxnrntorsn: ^ Distr MIKsIm, LrunnsnZnsss 1.
Lnborntoriums^sdilön: 2is8in6r Oknrlotts, Lsoxolästrnsss 51.
^ostnltsäisosr Lrosolinusr Llnrt., Lnuxtstr. 78, Lintsrd.
visnsr: * 8odnsiäsrLonrnä. 8ts1Ivsrtr6tsr: Luoks OsorA, vntsrs
8trn8ss 14.

LntlioloKisoii-nnntomissliss Institut. W. 159.
^kaäeniisciies Kranlrendaus (Vossstrssss 2).
Direktor: krotsssor vr. Lrnst, Osd. Lokrnt, ^.Ibsrt Vsbsrl6-8tr. 20.
vr. 8eklloiäsr Lnul, Vksrstrnsss 20.
* vr. Lol Ruäolk, Lsrssdsimsr 8trn83ö 56.
* kroko88vr vr. 6 ro 8 8, IViltisImstrnsss 9.
* vr. Lossovi' Hermann, Llönetikokstrnsss 5.

^ssistsntsn:

— im Lriexsäisllst.
 
Annotationen