Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0622
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
30

IiavävirlsvItsklUvIlv 8»ium1ullgeo.
LctniIZssse 4.
I'or8tdolL»»8o1tv ^olsKtzil im 8ed1o88A»rtvo.
Resxiriövt: I. V. krotsssor Dr. Dlüek, IVoräoretr. 1».
IIv!vvr8i1Ll8-I'veIi1d»1Iv.
LekiögLsss 10.
(2. 2t. RssörvÄ^arstt.)
HoivsrLitLts-k'sektlgkrsr: * Dr. IVodli tr Derw3lln,^eu6 8ello38tr.18.
* Doektlodror Littlor Robort, ^6oksr8t3ä6ll 11H.
* „ II wratli ^Lod, 8eiiijkA3830 15.
* „ D 0 rbsr Dmil, Diitsrsr fauler Delr 2.
* „ Drupp Larl, 1oAriw8tr3536 15.
vikllsr: OirollL I'oräillsoä, 86diü^3SSS 10.

8i1k3l6krsr:

Voiv6r8i1äl8-1'ur»da11«.
Hnivsr8itLt8-^urllIsdrsi: 8toIIs 2. 2t. unbsMrt.

U»r8t»1I. !?ei. 937.
UsrstAMok 5.
Hviver3itLt5reit1«drsr: 6kri3ti3ll Lsrl, Ll3r8t3l15ok 5.

Slit äer Vulversttät verduuäene
Laä. 8teruivart6 aut äeiu LouiAsluIil. 186.

(LelbstLlläixe Dsvässavstslt.)

Direktor: ?rote83or Dr. IV olk, Dok. Rät,
* krok. Dr. Lopkk, 2. Loswtsr,
Dr. Llünälsr Llar,
V83i8t6llt6n: * VoZt Domried,
* Dr. Rsiuwutd Lori,
* Dsukmsllii Dämullä,

s 8odVLl1 ^UFU3t,
KleedLuikor: 1 * Dsoudarät Nor,
I Riousber^ Lrv8t,

8tsrll^vLrtö.

* — iw Lriexsäisost.
 
Annotationen