Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0624
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
32

2. vroks88or vr. Virsedsl, NontüF, Nitt^oeü unä I'rsitnA 3—4,
8oxdisn8tr. 23.
3. kroks88or vr. Xsu, Llittvosk unä 8nmstüA 11—12 in äsr vrüusn-
klinilr (nnsli vordsrAskenäsr LnmsläunA).
4. ?roks88or vr. 6ruks, kür inner« Lrank«, ^voeiisntüZs 11—12
in äsr ^wbulnn?. äsr wsäirinissiiön Llinili.
5. vroksssor vr. Voiubur^sr, kür xs^siiised Nervöse unä Vs-
urütsicrüllks, LlontnA unä vonnsrstüss, 3—4, vrvin Rodäs-8tr. 21.
6. vroks88or vr. 8isdssk, kür ionsrs Lrgnlcs, ^oedsntnAS 11—12
in äsr ^mdulnnr äsr insäi^inissüsn Lliniic.
7. Vrirntäorsvt vr. Rökk, 10—11 in äsr Llinilc kür Odrsn-, Rassn-
uuä UnIsIirNllLKsitSll (vinssüNA ^dibLUt8trL886).
8. vrivntäorsnt vr. Rost, kür Oüirur^is, vvoelientüZs 4—5, L,iu-
buinnr äsr edirur^. Rlinilr.
9. vr. Vobstsin, vvoslisntnAS 9—1v/z in äer L.Mbu1nllr äsr okirnrA.
Rlinik.
10. vr. vllrisd, nneliw. 4—5 in äsr Hautklinik, 8aui8taA 12—1.
11. vr.lVsiss, kür innsrs Rrnnkksitsn, 11—12 in äsr Nsä. Roliklinik.
12. vr. V^isbasksr, kür innsrs Lrankksitsn, 11—12 in äsr Nsä.
koliklinik.
13. Rrau vr. Vlassru s rM-na, 11—12 u. 3—4, RsrAÜsimsr 8tr. 12.
14. Rrl. vr. 8trisjksr Rium^, kür innsrs Rrankksitso, 11—12 in
äsr wsä. Roliklinik.
- vis 8xrssii8tllllä6v — insdssonäsrs ausii äis io
äsn^Lliniksn — sinä Asnau sinrukaltsn; nur io Not-
källsn könnsn ^usondrusn stattkioäsn.
!
vis unter 2ikk. 11,12 unä 14 Aenanntsn L.rrts übsrnskmsn srkoräsr-
lisdsnkalls äis LskanälunZ in äsn ^VoknunAsn äsr 8tuäisrslläsll.

krÜlUHK8-LvINIHj88L«I16II.
1. L«u»n»i88iai» tiir «li« »rLtHek« VvrpriiLuuL.0
Vorsitrsnäsr: kroks83or vr. L.. Rosssl, 6sk. Rat, kkkaäsiuisstr. 3.
8ts11vsrtr. Vorsitrsnäsr: Rrokessor vr. Lraus, kvüsrt Ilsksrls-8tr. 5.
kroks88or vr. Rraus, Ulbert vsd6rIe-8trL88S 5.
vroksssor vr. Lütsodli, 6sk. Rat, Risiuarskstrasss 13.
ülitZIisäsr: krokes8or vr. 6 urtiu 8, 6ok. Rat, Rlöek 55.
vroks83or vr. Lo 8 8 s 1, 6sk. Rat, Lkaäsmisstr. 3.
kroksssor vr. Vsnarä, Vsli. Rat, Rsusnk. Vanästr. 2.
0 2uxleick LomwiZsIon kür äis illsäirimsclig Vorxrükung kür 4usILnäor.
 
Annotationen