Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0627
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
35

Uraäewiselisr ^ussoliuss kür Vsibs8übuu§sll.
Vorsitrsnäer: ä. är. vrorektor.
lvrok. vr. LoäewLno, Osb. Rat, OrniwberZvveA 10.
... . 1 * krotessor vr. Lsiseb, vLnä86bnb8b. vsnästr. 38.
LntZlisaer: < vroks88or vr. Rissow, L1uw6N8tra886 34.
i * vr. Meblitr, Keue LekIo888tr. 18.
OrtsLiissoliuss vsiäelbsrA äö8 Hrnäewisoüsir Vi1k8brmä3.
1. vn§erer LU886ÜU83:
1. VoiÄtrsnäer (als Vertreter äer vorenteosebM) unä OesebLtts-
tülirer: Vroke880r vr. vartboIowLe, Oeb.jvotrLt, LerZstr. 77.
2. ?rote38or vr. voll, Oek. vokrnt, Unters IeekLr8trLS8s 32.
3. 8tnä. weä. Rieb^rä v^as, 2äbrinAer8tr2S86 1 0.
2. weiterer ^N88eku88:
1.—3. äie Ait§1isäer äk8 vn^eren ^.U88obu88es.
4. Vrok683or vr. Orate, vLnäZebubsbeinier I^nästraWS 14.
5. Oberswtsriedter vr. äobn 8, Ksiserstrss 6. 7'e/. 74Z.
6. 8tuä. iur. 'iVilli vaul, Ketten^asss 13.
7. ennä. ebew. 8oblüter Vnv8, Obere KeekLr8trg886 5.
8. 8tuä. xbil. Lraueeb vaul, LnrZveZ 12.
^U880ÜU88 äsr 8tlläsLtsll8v1iakt.
Vorsitrsnäer: 8tuä. weä. Riobnrä ÜLL3, ^u-brinZergtr. 10.
8ebrikttübrer: 8tuä. iur. >ViI1i v^ul, Kstten^ssse 13.
keebusr: ennä. elieru. LLn 8 8 obIüter, Obers Keo1wrstrg88ö 5.
Vertreter äö8 8. 0.: oanä. weä. Karl Kieker, ver^beiwer 8tr. 101 s.
Vertreter 6er vursebensebLttsn: 8tuä. weä. vrieb Havewano,
Obere Keeksretr. 4.
Vertreter äer übrigen Korporationen: 8tuä. pbil. Vrnst vrosliob,
^VerrA388S 4.
Vertreter äer Kiektinborporiertsn: 8tuä. xbil. vnul LrsuSek,
Lur^eZ 12.
visner: äobnnn Llaok, vauptstrssse 78 (vinterbsus).
 
Annotationen