Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0706
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
4

Universität Heidelberg

«. ISIS

ULMSll
8tg.äl8-
S'
IVoRituitxs
der
Ltuäisrenäell
8-Z
8
Osburtsort
LIIAöllÖ-
riZköit
Ä
s
8trasse
und
Raus-«r.
Ladeodieck, Rvald
19«
Rudvigskafsll
kreussell
OLlll.
8ebröderstr. 16
Ladt, Lernbsrd
18*
Lingvo
Lied.
Robrd. 8tr. 30
Läbr, Usos
16*
Ilerrobasg
Ressen
Obern.
Llumeostr. 21
Läbr, Rar!
16*
Rpkeoback
Laden
Aogelbausoo
Laer, Rrost
19«
Lrucbsal
^ .
dur.
^äbriogsrslr. 47
Laer, dakob
17*
Weingarten
Lied.
Rsopoldstr. 22
Lär, sortiert
18*
Lrucbsal
dur.
Llumeostr. 29
Laer, LVsltsr
19«
Weiobeim
kbil.
V/eivd., Vismru-Lksii-. 6
Lätr, Krnst
10
Weissaau
Lied.
8cbillg. 6
Labrrnaoo, rldolk
18*
Llaoodeim
"
Llbm.,Leetdoveostr.5
Laier, Karl
12*
Rsrlsrulie-Rüppur
Lbil.
Reopoldstr. 59
Lall, Oustav
19«
Röttiogell
Laxero
Odem.
Llöocbg. 12
Lalx, Raos Rudolf
19«
LIsksi'm
Resseo
Oam.
8eklossberg 2
Lamberger, 8iegkried Raos
19«
«eustadt a. d. II.
Laden
dur.
Reopoldstr. 66
Laos«, Rudolf
18
Lalleostedt
Kobalt
Rodrb. 8tr. 40
Laos!, Raus LVilbelm
19«
Lietr
kreusseo
Lied.
Reopoldstr. 23
Larbaoel, Ulbert
19«
Warscbau
Ramdurg
8opdiellstr. 9
Larck, Reioricb
19«
Rocbbauseo
Ladvll
Obern.
Rirsckg. 3
Larck, IValter
16*
Rocdbausen
kbeol.
Ob. «eckarstr. 9
Larcaillski, Reo
19«
Llleosteill
kreusseo
Lied.
Hsväsekuksd. lÄantlslf. 6d
Lardubo, RLtns
19«
Llleosteio
kbil.
Kurier Rucke! 3a
Laroass, Llargarete
16*
Llaollkoim
Ladsll
kbil.
Llbm., R 15. 7/8
v. Lsrsevnscb, Reooie
17*
Karlsruhe
» '
kbil.
Rot. «eckarstr. 5
Lartb, Raus
13*
Rörracb
?karin.
Rabmeog. 16
Lartb, Rar!
15*
8t. logbert
Ladern
Ladend. 8tr. 12
Lsrtdel, keter
13
Lieraig
kreusseo
Oam.
Rot. «eckarstr. 64
Larlboime, Hugo
18*
Oissigdeim
Ladso
Lled.
Scdvv-lr., Itarl-rlieoo^
Lartbolomä, Otto Rellmutb
16*
Heidelberg
'kbeol.
Oaisdergstr. 27
Lartdvlomai, Oertrud
19«
LökLogeo
Württbg.
ktiil. 6t
^Ibsrt-Lla^s-Str. 14
Lasck, Kurt
17*
Kaiserslautern
Ladern
Lied.
logrimstr. 22
Lassompierre, Rugo
19 «
Lletx
R. Rvtbr.
Oam.
Rotel Viktoria
Rastlos, Kurt
18*
Leipzig
Ladeo
Ikeol.
logrimstr. 22
6rak v. Raudissio, Klaus
12*
LIetx
kreusseo
kbil.
Römerstr. 46
Rauer, Oustav
19«
Oberdauseo
Ladeo
Lied.
Römersir. 15a
Lauer, Raos
19«
Llaoodeim
Lied.
Llbm., R 3. 2a
Lauer, Hermann
16
Lremerdaveo
kreussell
Oam.
8teiog. 2
Lauer, Rar!
15
Duisburg
ridin., KLrI-0llck>v,x-
8lr. S
Lauer, Rudolf
16*
Reidelberg
Ladeo
dur.
Rodrb. 8tr. 10
Laum, kbeodor
12*
Rocbdausell
Lied.
Lersk. dstr. 38
Launiallll, kritr
18*
Dollauescbillgsn
Ll. äevt.
Rot. 8tr. 23 .
Laumsull, Otto
09*
Loxberg
Odem.
Radeodurg o.
Laumeister, kriedricb Lux.
19«
«eidenstsill
kbil.
Reidellsteill
Laumgärtoer, LVilbelm
18*
Largeo
Oam.
rladriogerstr. 2
Leoic, Llbert
18*
8t. Ingbert
Lavern
Lied.
Robrb. 8tr. 2 ,,
Leck, Luton
19 8
Lommersdorf
Ladeo
kbil.
Rodrbacb.Raodstr.r
Leck, Lrlur
Leck, Karl
13*
Karlsruke
kkeol.
logrimstr. 4
Rlsiosckmidlslr. 4t
19«
Roterlauedrillgeo
"
kbil.
 
Annotationen