Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0757
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
8 —

Vsiosksiwvr Lurl, 6sk. vokrnd vr. iur., kroksssor kür 2ivilxrors38
unä bsäisodes vunäsexrivstrsckt, Ler§8tr. 86. 7«r. 899.
Vvdr Vsn8, 6sd. vokrad vr. iur., krokg38or kür äeudsckss Reckt/
Voder äsr Lodoor 4. 7er. 1904.
7dowa Ricksrä, 6sk. vokrut vr. iur., kroks33or kür ööentlickss Reckt,
2isgs1d. I/Lnüstr. 17. 7er. 559.
I>>vudscksr Rrisärick Lkrl, 6ck. vokrnt vr. iur., Vroks88or kür
verAleicdsoäs Rscdt87vi88sn8cdukt, Vanäkrieäetr. 2. 7er. 552.
^ OrckootUcks HonoiLrxrokessorell:
v. vilisotkul RsrI, 6ek. vokrst vr. iur., insktivsr oräsntlicksr
Vrok688or (8trukreckt, 8trLkxrors83 unä Rirckenreckt), 2isAs1k.
Voocistr. 29. 7er. 251.
v. ^LAsiuullll VuZso, 6ek. Rad vr. iur., Lxr. (ölkeutlickee Reckt),
Llürr^L886 18. 7«r. 2843.
8enss ^Ikreä, 6sk. vokrst vr. iur. (krunxösisckcs 2ivilreckt uuä 2ivil-
xrorsss), Rodrkucksr 8tr. 34. 7er. 2406.
Vru8t, vr. iur. (VerwaltuoZersckt), Xeusokeiiuer lisnäetruees 4.
7er. 2802.
Rrsieisske Rrieärick, 6sk. Ro8trut vr. xdil., vr. iur. k. c. (Rsx^ro-
IMs), 6Li8dsrss8trL88s 101. 7«r. 2265.
klicktetstmLssiZö snsseroräentlioke krokessorsn:
v. Lircksnkeiru L.rtdur, vr. iur. (nllgeweinee uoä äsutsckes
8tULt3recdt), OuisdkrAstrLLSs 59.
^kkolter Rrieärick, vr. iur. (römiLckes Reckt, §emeivS8 äsut8cds8
uoä internutioonlee Rrivutreckt), Reoxeläetruees 49.
ksrsl8 Reoxolä, vr. iur. (äeutsckes Rrivutreckt), LIuweotksl3tr. 4.
vockov Rrunr, vr. iur. et xdil. (internstiooalee ööentlickeZ Reckt),
2isZsIdüU8sr Rsnäetrueee 59.
8ckoenkorn liVultder, vr. iur. (Msntlicde8 Leckt), ALkrMerstr. 10.
7er. 201.
Rrkr. v. Lüneekerx Rksrkurä, vr. iur. (äsutecks Reckt3Z68ckickts),
LluwentduRtruees 27. 7«r. 1714.
Mt äem Ssltell von Vorlssuoxen besaktrsgt:
Vruxe väuLiä, 6sk. 8tuäienrat vrok. vr. MI., vr. iur. k. c., Llann-
dsiw-veckarLU, 8ckulstr. 2 u.
Aecliriuisck« Rakultüt.
IiiLktire oiZevtUcde krokessoreo:
vürkrillAer Llur, 6ek. Lat vr. naeä. et MI. (Loutowis), Xeusn-
ksiwer Rsnäetr. 20. 7«r. 312.
vrd IVilkelw, 6ek. Lut vr. rneä., vir. (innere Llsäirin), Risäetr. 4.
7er. 194.
Lnsukk Rruur, 66k. Lud vr. nasä. (VMene), ^Vilkslin vrb-8tr. 6.
 
Annotationen