Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0759
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
10

8okrsibor Vuä?ri§, vr. wsä. (^uAsuksilkulläs), 8oxkisii8trL83ö 7 b.
7er. 1211.
IV srn sr Rioksrä, vr. wsä. (6kirurZis), IVildsIm vrb-8tr. 2. 7«r. 2038.
Lir8oksl Vsorss, vr. weck. (OkirurZis), 8opiiisn3tr. 23. 7er. 1539.
Lsu Llsxiwilisii, vr. weä. (Vsburtsdilks unä V^llLkoloZis), Lrüsksu-
strssss 51. 7er. 2975.
Llarx Vsrwsiw, vr. wsä. (Okrsudsilkunäs), Rolirbseiisr 8trs88g 43.
7er. 1794.
vsu 5 6 n 5 s im 6 r Lurt, vr. wsä. (v^isiis Ullä vsktsrioloZis),
Lluwsutdslstr. 23. 7er. 1639.
2 sä 6 LIsrtin, vr. wsä. (LuZsuksilkueäs), Vsväkrieästr. 6. 7er. 1815.
Vrsks vrisd, vr. msä. (invers Nsäirio), Vsiiäseliulisk. Vsuä8tr. 14.
7er. 1554.
6rv88 Wsltsr, vr. wsä. (pstdo1oZi36li6 ^.nstomis), VV11ks1w8tr. 9.
voinburAerLuZu8t,vr.wsä.(ks^sdistris),VVsräsrxlstr4. 7«r. 1538.
vsisok Lsrodsrä, vr. weä. (6kirurZis), Vsiiä3oli. Vsnästr. 38.
7er. 1927.
Lisbsek Riodsrä, vr. wsä. (iousro Llsäiriu), Holtks8tr. 14. 7er. 731.
Lire Lurt, vr. weä. (L.nstowis), LsrMtrssss 58.
Vu8t vrsur, vr. weä. (Liuäsrdsilkuuäs), Ler^str. 55. 7er. 1671.
6ru KIs Usus, vr. weä. (ks^edistris uoä wsäirwi8sds k^skoloZis),
vs^sdistriseks Llioik berivv. vrisssnbsrA 6.
Leck Lsrl, vr. weä. (OtoloZis, Rkwolossio unä Lsr^o^olossis), ver^-
8trs88ö 78. 7er. 588.
vsterssll Vsn3, vr. wsä. st xkil. (Lustowis), 2sdrinAsr8tis3SS 51.
8siäs1 Vriok, vr. wsä. (^u^sudsilkuiiäs), llsnäseduksk. Vssästr. 21.
Ro8t vrser, vr. wsä. (65irur^is), Rokrbsed, ?suorsws3trs38s 22,
dsrv. ^ksäsw. Lrsnksiilisus. 7«r. 2174.
, krivLtäorellteil: "
8odsskk6r 03ksr, vr. weä. (Vsburtsdilks uuä V^uskologis), Veo-
xo1ä8trs88s 12s.
8tein er 6sbrisl, vr. wsä. (ks^edistris), Lolirdsolisr 8trs33g 30.
vrs 8 s 1 Vre8t Vsrdsrä, vr. wsä. et xkil. (Luises), Lluweetdslstr. 24.
7er. 1864.
vrsilisrr v. Rsä vitr vrisd, vr. wsä. (OkirurZis), Vksr3trs88ö 56.
7er. 2348.
vreuiiä verwsoii, vr. wsä. st pkil. (iimsrs Nsäirie u. vdsrwLkologio),
vrsur LvsllL-8trs88s 12. 7er. 2091.
Vxwsr vswriek, vr. wsä. (Ksdurtsdilks ueä dxeLkoloZis), vrsusu-
kliiiik.
vrsidsrr v. V7sir8Loksr Viktor, vr. wsä. (wvsrs Llsäirw), ä.ksä.
Lrseköllksu3.
Lloxsr ^rtkur, vr. wsä. (6dirurAis), ^ksä. Lrsukeiidsus.
vrsuäsllbsr^ Vriist, vr. wsä. (Lwäsrtisilkiwäs), Vsrg8trs38s 73.
 
Annotationen