Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0761
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Orckslltliede llonorarprokessoren:
v. Du Kn Vrieäriek, Osk. Rat vr. Ml., inaktiver oräentlieker kro-
kessor (^rekaoloMs), ^Verr^asss 7. 7«/. 1778.
Lraune Vilkelm, Osk. Rat vr. xkil., inaktiver oräentlieker vro-
" kesser (^srmaniscks Lkilolo^is), OaisberAstr. 87. 2'el. 1487.
^Ville «lakod, Oek. Rat vr. MI. (LilksLeker kür Ossediokte), Lun-
ssnstrssss 9.
Lranät 8swuel, Osk. Lokrat vr. xkil. et vr. tksol. k. e. (klassiseke
vkiloloAie), Leiiillerstr. 18.
vrdr. v. IValäksr^ Älax, vr. xkil. (neuere äeutseks Literatur),
Llönekkokstr. 12. 7er. 855.
vriesek Hans, vr. pkil. st vr. ^ur. d. e., Lroksssor kür vkilosoMs,
etatmässiss, vksrstr. 52.
Luisen Okristian, vr. xkil., vr. iur. k. e. (alte Oesekiekts), Laiserstr. 25.
Waass LIbert, Oek. Heirat, vr. xkil. (^erwaniseks kkiloloZis), Vanä-
krisästrasss 5. 7«r. 2962.
LtstmLssiZe ansserorüeiltliede krokessorso:
Lanks Hermann, vr. MI., Lroksssor kür ^MoloZie, Llittslstr. 43.
Olseliki veonkarä, vr. MI., Lroksssor kür romaniseke vdiloloM,
Nönekdokstr. 8. 7er. 1734.
NicktetatwsssiZe ausserorüentlicke krokessorsn:
8ekott 8iZmunä, vr?xkil. (Nationalökonomie), Aannkeim, Statist.
L.mt, Lkeinäawmstrasss 18. Tie/. 2471.
Osrtellieri Otto, vr. MI. (Oesekiekte), vrisäriekstr. 13.
Vev^ Hermann, vr. Ml. (Nationalökonomie), Nussmaulstrasss 10.
IN. 1394. (veurlaukt.)
Ne ekel Oustav, vr. Ml. (noräiseks LkilolMe), 2äkrinMrstr 8.
8 ekmiä vrieäriek ^Ikreä, vr. xkil. (Lkilosoxkie), 8tikt Neuburss.
7-r. 2149.
vsklinss veräioanä, vr. pkil. (wittelalterlieds unä neuere Oesekiekte),
Lanäsekudsksimer Lanästr. 59.
Vis kiek Lruno, vr. xkil. (ioäiseks LkiloloM), Röwerstrasse 52.
7er. 820.
liVilä Lsrl, vr. xkil. (wittslalterlieks unä oeusro Oesekiekte), Losen-
kerZweA 7.
Ruska äulius, vr.. MI. (sswitiseko vkiloloM), Alorartstrasse 13.
3asx ers Larl, vr. meä. (ksxekoloM), Lanäsekuksk. Vanästr. 38.
7er. 1792.
L-Itmann Lall)', vr. pkil. (Nationalökonomie), Llannkeim, Lsnners-
kokstrasso 7. 7er. 1730.
OunäslkinFsr 1'rieäriek, vr. MI. (neuere äeutseks literatur-
Zesekiekts), LedlossbsrZ 55.
V eäörer vmil, vr. iur. et rer. M. (Nationalökonomie), Lexlvrstr. 28.
 
Annotationen