Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0764
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
15

Olüok HuM, vr. x5il. ^Lotsoik), Vut5sr8tr288s 63.
Äodr Lrnst, vr. p5il. (Okewis), 8o5s§sl3tr288s 5. 751. 1406.
Loplk ^uZu8t, vr. p5il. nLt. ^8trooomis), Lterowarts. 751. 133.
Huokorwaon Lrv8t, vr. x5il. vat. (Oksmis), LkL6swis8trL88g 5.
Llüllsr Linst, Dr. MI. nst. (05swis), LrüsksnstrLSLö 36.
Lopp Larl, Ilr.pdil.iiLt. (L1»t5swLtik), ^LdrinFkrstrasss 20.
KLw8Lusr Lsrl, vr. Ml. (vd^ik), Ulbert Ilöbsrle-Ltrasss 7.
krivstäorevtev:
Nertoii vuZo, vr.MI. vat. (2ooIMs), L5iIo80x5snv6A 16. 751.193.
vollLuääsvbrock ^VoltzLn^, vr. Ml. nst. (LooloM), vLnäkaus-
8trL88S 19.
Liosks Ruäolk, Vr.MI. (votLnik), LsueMoiwsr.Vso^strLSSS 60.
IVilks Lrost, vr. MI. nat. (65swis), 8o5iIIsr8trL3S0 29.


HnlvsrsliLis-ILLsILcilrsLtor.

koppkll verwLllll, vr., 8e5l038dsrss 55. 751. 84.
LxsroNlsurnslstsr.
Ooiv6r8itLt8-Lse5t1o5r6r: vr. ÜVo5Iitr Veiwsuo, lüsns 3o5Io88-
8trL886 18.
OmvsrsitLts-'IuriilsIirsr: vs5rLMt8xrLktikLiit Viviisiidse5, ^sskar-
dLU86ü bei vLäklldur^.
vlliver8itLt8-RsitIs5rer: 05 risti-ill Lnrl, Llarst3lI5o5 5.
Vmv6r8ität8-lLiirl65r6r: Littlsr Läuarcl, Oders ^sskarstrssso 19.

Vu1v6r8ltäl8-Lid1Lo1Ii6L.
rivck io?.
virsktor: Or<IeotI. Honorarprofessor Or. i 11 s, Ook.Rat, Vun8öll8tr.9.
vroks88or vr. vivtrsImLiiii Lsul, LLrl8trs886 18.
Vroks88vr vr. 8i1Iid Ruäolk, VorstLiiä 6sr ÜLoä-
8e5riktso-^btsiIuoA, Lsr^tr. 110. 751. 746.
vr. Links vsrwLnll, ÜLuptstrasss 27.
6usto3: vr. Orono Llnx, VIeikürtslSrsterkok.
vr. ^Vv8tSrM3llll L.802II, vsuptwLmi 2. v., Oäis-
5erZ8trL88S 39. 751. 1361.
vr. Vsutsuse5lL§sr Lrisäriod, Vsopolä8tr. 51.
vr. 0 uutr ^Verlier, älkert Vsbsrls-8tr. 20.
Li5Uot5ek8skrstLr: Rsiedarä Otto, Lrollpriorsnstrssss 47.
Vov8 Lrieäriod, Vsoxo1ästrL38s 45.
LuttwLNll Llsrs, 15sLtsr8trL88s 11.
Lnab Lros, Oost5ö8tr38S6 10.

Vi51iot5sk2rs:

VillsLidsiter:

^NVgItui>bSL83i3t«vt60:
 
Annotationen