Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0778
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
29

vr. Zelmeiäsr vsul, D1or8trg88e 20.
. . krotessor vr. 6 ro 8 s, VVilbslw8trg88g 9.
88is eu so. Hgiohgrt Fritr, Liegeliiguser Dgnä8trg88e 45.
vr. Vgo äorn vuämg, Verg8tra88ö 29.
! vr. 8tüb1er Lberbgrcl, VFsber8trg88S 1.
Vo!olltLr288i8t6nt6ii: ^ vr. Loemivgligus V»o8, Rodrd. 8tr. 60.
Dgdorgtoriuwggedilügiien: Vopxe Fbssi, Robrbgeber 8trs83s 65,
^ eIeke Fli8gbetb, Folrrbaeder 8tr»886 65.
1. vieuer: ^v8tult.3ä>knsr IValter vster, vgtbolog. Iu8titut.
2. , : Fieelier Ruäolk, vorgkeiwer 8trg83S 85.
3. » : Treiber Ideoäor, Fsbweogggse II.
vd) 8ioIo§i8<;Ilv8 Iii8lit»t. 7e/. 858.
^Kaäswiestrasss 3.
virektor: Vrok688or vr. ^.. Lo88öl, 6el>. Vst, Flraäeiuie3tr. 3.
1. L88i8t6iit: vrivgtäoreot vr. lüdlbneber Liegtrieä, 8oliröäsr3tr. 61.
vr. Felix Furt, WreäeMtr 4.
vr. 6rv88 Vberdgrd, vandZeluilislieiMsr Dgnä8tr. 45 d.
Vo1olltä.rL88i8tellt: vr. Fgäeudeiw Füim)', OgiebergstragZe 16z.
kiüxgrgtor: De tri dodgnu, Fkgäeiuie3trg88s 3.
Neodguiker: 8u1rer Ouetsv, Folirbged, Heidelberger 8tr. 54.
Oörlitr Älgx, Fireblieim, Li3mgrek8trg88e 50.
8 ebeurieli FikolguL, vlöek 61.
kti»rm»Iro1ogi8eIlv8 In8titut. 1174.
Frieärioksbsu (üsuptstrasse 47—51.)
virektor: vroleWor vr. Oottlied, Oeli. Lotrgt, vergstrL88e 96.
1. ^.88i8teut: vrivatdoMut vr. Frsuuä vermLno, Frgor: Fng.uL-8tr.12.
2- , vr. kliläsbrgriät Fritr, vglldeLliuliglieimgr Vguä8tr. 21.
^ i vr. Ivlillger kliilirm, Llorgrt8tr2886 7.
' vr. 8euonled6r Vgll3, vergueimer 8tr. 56.
Fzborgtoriumggskilüll: Lrüuät Vuige, viigruiLkol. lustitut.
krgpgrgtor: vietr ^Vilbelm, Vguxt8trg886 47.
Vilk8äiell6r: 8trgu b Fgrl, Lluweii8trü88s 37.

Diener:

Fa1iiivvi886ii86lirit11i6lie Institute.
?jis8ik»li8eli68 In8titut.
Ulbert Vederle-8trss8e 7.
Direktor: ?roke88or vr. De nur 6, Osb. Rat, Feueodeimer Dgnägtr. 2.
Oöggsl Fgrl, Xsokargemünä, Fe6kgr8trg88ö 27.
^Wi8teoten: Dlamenstrgggs 13.
' ^ Oergrä Fgtlre, Vieneii8trg88s 2.
Fi 8 suI> ut Otto, Lrüeksnkoxkstrg83s 6.
 
Annotationen