Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0818
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
w. 1919

Universität HeiäelberZ

69

Rameii
Ltsats-
s
äer
8rZ
6sdurt8vrt
aiisssiiö-
Ltuäisrslläsii
8
ri^lcsit
02

leoker, kritL
13*
5lsnobkim
Lsäeo
Lbeol.
lessel, Llvio
19*
Hsrä
v.-0°-,»r.
5Ioä.
I<
Rsäsl, Rin»
17*
Kirtorf
Ressen
51eä.
Rseblsr, Walter
19*
Lerllo
»
äor.
Rsrnmerlillg, Tbeoäor, Or.
19*
Rrsokeotsl
Ladern
Rseroer, Wsläo
16*
Ospeäslstti
Lsäeo
Lbil.
üseser, Robert
13*
RsslioZeo
Württbg.
Lläl.
llsetbsr, Ilerrosno
19*
Lsebeo
Lsäeo
Kat.
ü»l>, Rrost
19*
Lsäeo-Lsäeo
Osiu.
lf»bl, Ursula
18
8tolx
kreussso
Lbil.
ltslio, Linst
19'
8trsssburx
Lsäeo
Lbil.
Rsbll, äosek
19'
^ntverpeo
Odem.
Rslio, Rar!
19*
OlkeoburZ
»I. Sem.
Rslw-Rreuoä, Otto
19
Rrsolrkurt ». 51.
kreusssll
Lbil.
Xsiser, ^äolk
19 k
8toclcsek
Lsäeo
Lbil.
Lsiser, Lrieäricb
15*
8lr»ssborg
3ur.
Reiser, Oertrock
19
Oüsoburg
Kaiser, Lsrl
19*
lloildrollll
WürttbZ.
äur.
Rslcbscbmiät, IVilbelw
19 k
Rsrlsrube
Lsäeo
,1ur.
Rsliscber, Irmesrä
19*
Lerlio
Lreusseo
Lbil.
^ ki. Lsll, 5lsx
19 k
Llerrig
»
m e»n>
Rslteobscb/ ReäviZ
14*
8tuttjr»rt
Lsäeo
51eS.
^alu^L; Rillst
19
Ltrsssburg
Lreusseo
5Isä.
Rsnt, Otto
19
Lerlill
51oä.
Rsutorovio?, Rrost
19'
Rosen
0»io.
»»xtsrer, Osorg
14*
5Iosb»cb
Lsäeo
5Ieä.
Rspkerer, Reiorick
19*
Rreiborg
6»m.
Rrieärick
19 k
R»breob»eb
51sä.
bspxes, Rsiorieb
19
R»breob»cb
Lbsol.
Rsppes, 5lsris
19
Rsbreobscb
5Isä.
^pplvr, Rrost
Rsrcb, Rrost
13*
RsoZsosteiobscd
Lbil.
19*
Oberkircb
Ideol.
Lsikmez-sr, 5I»rie
Lsrlov», Walter
RIsrs
18*
8eeb»usell
Lreioeo
5Isä.
19'
Reiäelberg
Lsäeo
5leä.
18*
Lerlill
Lreusseo
5leä.
^sx»r, .^solf
Rsssler, Rsos
19
llorn
Lsäeo
Osio.
19
Laos
Osm.
^Stosr, L.Ikreä ,
L-ttellbellor, Rrsos
terkelät, Lllreä
Walter
19*
Lol»
V.-Oesterr.
äur.
19
5l»ill2
Ilesseo
Ll. Sem.
19*
IIswburA
RsiodurZ
äur.
19*
5Isoodsiw
Lsäeo
Lbeol.
19
Rassel
kreosseo
^ur.
Wilkelm
19*
V»cbs
8.-W.-Ris.
5leä.


8tr»sse
uoä
Rsos-Kr.

Reääesdeim
keoeod. Rsoästr. 2

Keug. 10
Rot. 8tr. 24
Rrsokeotsl
Rot. kscksrstr. 11
Llcsäewiestr. 6
Reopolästr. 23»
8cbissx. 5
Rviogerstr. 7
Rrieärlcbstr. 8
Lergbelioer 8tr. 25
8oblosssrstr. 1
RsbrioZerstr. 25
5Iärr^. 20
Osisdergstr. 31»
Reopolästr. 30
Lriegstr. 23
Weräerstr. 72
Lsrgb. 8tr. 6
LurArveZ 9
OLisbergstr. 16»
8el>ulz. 4
LerZstr. 91
5>öllebz. 1
5Iöocdg. 1
Weräerstr. 32
Rirscbg. 3
klöck 54
Rsiserstr. 4
Rsopolästr. 55
Lerßb. 8tr. 56
Rot. 8tr. 23
8opdisostr. 21
Lteiog. 2
Röwerstr. 39
Osisbergstr. 58
Lskobokstr. 29
 
Annotationen