Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0841
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
92

Universität Heidelberg

M. 19IS

Xanlsll
Ltüüts-
g
der
H'Z
Osburtsort
ÄVMdÖ-
8trasse
und
Raus-3r.
Ltuäisreuäell
ri^ksit
Lcdafer, Ricdard
19*
Minden
Ladern
Lied.
8tsiug. 7
Lcbaeüer, krana
IS*
Ilsrlin
Laden
d»r.
Rauptstr. 192
Lcbaeüer, Otto
15*
3sustadt
Laxsrn
dur.
Robrdaeber 8tr. 69
LcdaLner, Reinricd
08*
Heidelberg
Laden
kdil.
3eus 8cblossstr. 18
Lcbärnacli, kaul
17*
Oldenburg
Oldeuburg
Oam.
Lcdaible, klrieb
19
Otksodurg
Lad su
Lied.
Ingrimstr. 18
tick »Iler, Ilbsodvr
19*
i)»bn
Ladern
kbil.
Luuseustr. 24
Lckaper, Lruno
18*
Hamburg
Hamburg
dur.
Liarstalldof 1
Lcdsper, Harald
19
8tettio
kreussen
dur.
Römsrstr. 38
Lcbardt, Oeorg
17
Rrickbofsu
kbil.
Oossenb. Landstr. 53
Lcbarmaun, Rar!
19
Lanustadt
Ressen
25. äsiit.
Lurg^veg 4
8cbarnke, Lerta
16*
8triegau
Laden
kbii.
Rümerstr. 60
Lcbarnke, Liaria
17'
Rockenbeim
Lied.
Libm., L 10. 8
Lcbatx, .Vnton
19 3
-leisingsn
Lied.
klöck 54
Lcdauk, klugen
18
Lluggsnsturm

dar.
Liarktplatr 1
Lcbav, Rudolf
18*
Lletr
kreussen
Lied.
Röwerstr. 5
Lcbaver, Ltanislatv
18*
Ssodisckov
Laden
kbil.
Luuseustr. 23a
Lcdeid, Ulbert
18
Äegelbausen
kbil.
Rriegsgelangen
Lcdeid, Rriedricb
19 3
^iegelbausen
Oam.
-liegeldaussu
Lcbeidel, Herbert
18*
Heidelberg
Lied.
Randseb. Landstr. 43
Lcbeidt, kirn»
15
Rsrlsrube
kbil.
Ob. Lanier kein 3 .
vom 8cbeiclt, ferner
19*
Oross-Llittersdork
Oam.
HLnä8etr. Idguästr. >><
Lcbeifele, Lernbard
18*
Heidelberg
Obem.
Rronprinaenstr. 16
v. Lcbelika, Rudolf
19
-lessei
kreussen
dnr.
Rettsog. 17
8cbe>i, LVilbelm
11
Venedig
Laden
dur.
LVedsrstr. 5
v. 8cbeltivg, Llexaoder
18
Odessa
Ukraine
Rauptstr. 78
8cbemmel, Kurt
193
Rircbbain
kreussen
d>>r.
Liarktplats 1
Lcbenck, llildegard
17
koppelsdorf
Oam.
Rarlstr. 16
Lcbenck, Lisrtin
19 3
kforrkeim
Laden
Obem.
Rauptstr. 78
8cberer, klugen
19*
Malldork
dur.
Aiegslg. 22
8cberer, dokaun
IS*
Hüttersdorf
kreussen
Lied.
Leetbovenstr. 4
Mull., Rk«iul>üus-rs>r- m
8eberer, Karl
18*
Lcböllkrippen
Laden
Obem.
8cdeuer, I'crdingncl
18*
Lad Oiirkbeim
Ladern
dur.
2vinssrstr. 15
Lcbeusrmsnu, Rdalbert
19 3
kreiusbeim
Ressen
25. ä6Lt.
Osisbsrgstr. 50
8cdeuerp6ug, August
16*
Rastatt
Laden
Ideal.
RrieLSLefaugen
Lcbeurer, Rriedricd
19*
Liannkeim
dur^
dur.
Llkm., R 5. 20
Lcbeveo, Rar!
17
Kardmv
Ll.Lcdver.
Rauptstr. 168
Lcbick, kliuil
16*
LVeisenkeim
Ladern
Obem.
Lrücksokopfstr. 4t
Rlingenlsickstr. -6
LeliielL,
15*
Liannbeim
Laden
kbil.
8cbiels, dosek
11*
lürrlacb
Lied.
Lunssnstr. 22
Lcbiemann, .4«Io>5
19
LVissbaden
kreussen
Lied.
Oostksstr. 8
Sediswann, kllisabetb
17
Lübeck
Lübeck
25. äeut.
Ob. 3ockarstr. 8
8cbiein»un, Herbert
17
Lübeck
Oam.
Lsrgb. 8lr. 74
Lcdiüer, kleioricd
19
Rarxbeim
Ladern
Lied.
HauxtLtr. 149
Lrüekevlcvp^str. 1
Seblldecker, k'risdricb
17
8cberingen
Laden
25. <5ent.
Lcbildt, Alfred
19*
Hamburg
llLwdurx
d>n^
Ingrimstr. 20
 
Annotationen