Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0866
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
— 117

krelkvrr v. 8eckvltr Lrick, kV., vksr-
strasss 56. 8. 2648.
81vkort 8siaried, okrok., 6118., Sodekksl-
strasss 4. 8. 2722.
8Issnm lokaiioes.krokssgor, LIllmeastr.34.
8ockeavralckt Lrnst, kV., krok., kkidaut-
strasss 2.
Ilvkrkarst 8upert, Staätscdulrat, 688.,
Lussmaalstrssss 6.
8v8t 8raox, aokrok., 8odrd., ksnoiama-
strasss 22 dexv. ^kaä. Lrallkeokans.
8. 2274.
8ux« 2lroolä, kV., 5Vsrcksrstr. 74. 8.2588.
8aska Ouiius, aokrok., Noxartstr. 13.
8»1ow«ll VVilkelm, okrok., 688., ^Idert-
Uederle-Strasss 2. 8. 827.
Sekäkker Oskar, kV., Veopolästr. 12 s.
Sekinick 8rieckricd Ukrsck, aokrok., Lütt
Houburß. 8.2249.
Selimickt 8ritx, krok., Larlsruke, 6arteii-
strasss 44 a.
Svlunickt 6sarg 8enr>o, aokrok., 8o-
pkienstrasss 7. 8. 266.
Sellmittkenner 8eiariek, kV., 8avä-
sokudskeimer vanckstr. 31. 8. 2288.
Svllovntiorn IValtder, aokrok., Läk-
rillZorstrasss 10. 8. 202.
Seliott Sigmllllä, aokrok., Llannkeiw,
kkeiiickaiiiiiistrLsss 18. 8. 2472.
Selireider VuOviz, »okrok., 8oxkiell-
strasse?!,. 8.2222.
t. Svkaberl 8aas, okrok., 68., Lerg-
^ strasso 82. 8. «76.
8elä«1 8ried, aokrok., 8auäsokllks1reiwsr
Vanckstr. 21. 8. 2867.
8enx ^Ikreck, o8krok., 688., 8okrbac1ier
Strasse 34. 8. 2406.
Siedevk 8iekarck, aokrok., üloltksstr. 14.
8. 782.
Hpiexslderx IVilkelm, okrok. (Strass-
,, dlirx), voonstr. 4. 8. 2848.
Stäekel kaul, okrok., 688., 8odeTeI-
strasse 7. 8. 2SS4.
Starvk 8uzo, aokrok., Üarlsrliks.VVesteoä-
strasse 67.
»lelner Sadriel, kV., 8odrd. 8tr. 30.
8toIIS 8obert, «aokrok., Lerxstr. 5.
kvatseklasacker Otto, kV., VVerclsrstr.32.

ktivma 8ickarck, okrok., 688., Liexel-
käiiser Vanästr. 17. 8.559.
Iraatx Llax, eaokrok., UatrXeokarstr. 32.
Valsnllllvr IVilkelm, (iokrok.), 688.,
Hannover.
Vulpins Oskar, aokrok., 6aisdergstr. 55.
8. S6.
IVaax widert, o8krok., 688., Vaockbieck-
strasss 5. 8. 2962.
IV'axenmann LuZast, okrok., 688., Lerg-
strasss 80. 8. 2082.
IVaxaer Hermann. Vektor, Lrückonstr. 49.
krlir. v.lValcktierx Llax, o8krok., Llönck-
kokstrasso 12. 8. 855.
IValckralk l'deockor, Leiokealekrer, 8uno-
8isoksr-8trasse 1.
IValleser Llax, aokrok., 8okrdaok, kaao-
rawastrasss 43.
77a1x Lrnst, o8krok., Oderbürgermeistsr,
8eueali. Vanckstr. 4. 8. 2802.
IVeder ^.IkreO, okrok., 688., 8auck-
sckuksdeimer Vanckstr. 39. 8. 2622.
IVeklitx Hermann, Universität»-8eokt-
lekrer, 8eus 8cklosstr. 18.
IVeioreieltOtto, okrok., kosevbergveg 9.
kreitierr v. IVeixMvker Viktor, kV.,
^.kaäem. Krankenkaus.
IVerner kiekarO, aokrok., IViUielm-Lrl)-
Ltrasse 2. 8. 2068.
IVvtxel ^Ibrscdt, kV., ksyckiatr. 8Iinik
dexw. kriesenIierZ I a. 8. 2743.
IVilck Karl, aokrok., kosendergvvez 7.
IVilke Lrust, kV., 8cki»erstr. 29.
7781e Oakob, o8krvk., 68., kimsenstr. 9.
17! Imanns 8arl, okrok., Laiserstr. 2».
IVintltzlkaiiil IVolkganz, kV., Xussmaul-
strasss 1. 8. 2420.
IVinkIer MckasI, Larnmerstenograxli,
2Ldrmgerstrasso 14.
Ikodkermill 6eorg, okrok., 8cks§s8tr. 2.
8. 2585.
1Vo1k5lax,okrok., 68., 8torllvarte. 8.286.
^Vülünx 8rast ^nton, okrok., 688.,
8öäervs8 7. 8. 2752.
Lacke Ickartill, aokrok., vaackLieckstr. 6.
8. 2825.

Universitäts-Sekretariat.
 
Annotationen