Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0878
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
' Sssr «sorx
1».
W1L-L«L
S»S»
»,S.
»Ar «Ms,
14
rittLL
kr«LSL«L
^vr.
»1» «srtiL
IS.
MoxeurlsSsL
ö»L»
?8i1.
Ssd« U«c ModsrS
80
Lrurlsinck»
"
0»m.
S»i» »11L«I»
80
8a»«dl
?r«LS8«v
«sä.
Ssdli» gsi-msm»
18
Z»rrL»
ÜLmbi-rr
^vr.
S«Rr Ssricksrä
IS
»
^ur.sl.
SsLr^a» LSoir
80
Imävi^ÄUltlL
S»5«r»
Ls-s.
S»^r»L» rovLtLLti»
20
L««t»L
i'rsvs.so
Vs».
»MMN» LsrLert
80
«ssrsL»
Ssodssn
6».
SsdrsL» ?»1ttr
13
Lsrlsrvd«
Mänl
UȊ.
v«».«1
AsHss» -sräliuurS
17.
NlLlldSL
/rsskrsiiäi Irur.
S»1» 0tt»
1L.
OdirsodsfklsL, Ssäs»
Sdsm.
S«1» ?s»1t,r
IS.
SsiSsIderH
«
VL».
Svr.st.
S«1«r kvSolk
IS.
x«L1 ».!L.
"
Vs».
S»«»LL Lsrtzkrst«
80
Lssrrm»
ÄÄrssL
Vs».
SsLvktasr Irwsll«»»
13.
iLäLlxsdvtsL
Mäs»
Ods«.
Vsm.st.
SsvSsr- 7r1t»
IS.
Lkorrdsi»
"
«SLä»,' Otto
Id.
8!v«o1sds i«
»
Oms.
Ssnäsir Ott»
14
ZtselclsndsrZ
?r«vs-->«n
.iwr.
Tsnäsr Nosx
80
TrsLlrLvrt
?i>11.
Ssvsirsi» gsrvs
SO
Lsnrcksim
S»6sL
8-4.
^vr.sl.
Ssvtslo Otto
80
xsvstrslit»
Lsoicld«.
5tr»1.
Vs».
SSL» kmilis
IS.
8«»-?srlc
ȟrttkx.
O^s».
Ssvr gsrbsrl
13.
LIsSL»
«säe»
^ur.
»rdsrtoi, .7«Nus
IS 8
iLömiKsdos «Q
»
8sS.
Nsrx Sv«t»L
SsdäsL
?r«L«ss»
?K11.
SsrxSolt LS»1s
18.
«SLriag«»
Ssäe»
4»r.
SsrßSolt 5.«i1
IS.
SSdrieiisn
">
Zvr.
»r«SL Lrmis
IS.
gSMSlL
?r«VS8SL
L»S.
Ssrtzsr Lldsrt
IS
z'Lvvdsi»
Ssäes
Vsm.
S«rK«r Lrnst
10.
LeiwIivtzSL
"
?di1.
^ Ssrxsrkrlt,
80
Odssmilr
?r«vsk!SL
Lvr.et.
Osm.

Srrxstr. 87 »
gir«S>sir. 11
?r»kk»vs»s« 8
Lvr1»rÄ« 1.S..W1-
rprtstrss»» 17
SHie1r«»str'.47
LI.MsLtelMs»« 7
I-LÄ-iZsii«?«» ».M.
11trri«Sdor«tr.7
V»r4«r»tr. 47
S1v»«i»tr', 4
ttokrk»nt,,k-,tr.SO
SodröäersIr.lZ
««ttSLKLSS» 3
«rnstz»»!-« 8V !
Zvd»tt«1str.7
L«oi>»1ö«1r'.S1 «
?rlsäriÄ!str.11 l
111« Ls rsdiissrstr.t I
Li->«o1sdsi», /
Vsrltplsl»
Ssoxtstir.181
Kodrdsoierstr.18
M».Lr>Kv,t«um1.1L
lotLsrstrru,»« Kl
?oLrdLedsr°s1r.4L
Sruadssl. Mim»
dv^lst, 17
M».Si«t»?ri1»v-
»ir. 80
3viu7d»«!i> »I'str. W
Sittslstr.14
ssrlmxrlsrssstr.K
1s iu»ei«iätsti-.16
M-.L1,tLrs1ästr.3!
rivKoisdsr,
S«tz»ad»ui-str.4
 
Annotationen