Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0880
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
8lri-»IK»ct> -srnsr
LV
vos»
ZirX-ü»«!«!' 8«r»»!iL So
«srlsrvde
LlrLLoksr /. 1s»
18.
RSIWdSj»
Sisodokk -tldslm 16. Isvokei»
Sv»k von FiErt-
ZÄWvkLvssii, Ssttlrisä SY Ssrllv
Mso-IsASn ,-nst
18. !
Sissi^Asv lodert
19.
ydsrdsusss
virtsl ?rsv»
so
«or»» »."8.
?»»1»
ie
I-srts»
vi««r 81U>,1«
IS
1s»x«»d,rZ
LttrirloL irlddsi-ä
so
Vsoods!«
8! »sv 5lL,rt
IS.
8sm>Le i»
Slovd A»xki-i«S
so
K«1»L«i«
S1ö»«r Tdsoäor
16
Süds»
Bl»»«
Ly
Släsndvrx
v.SlonvkonhvrF sltsr 18
5<rtxxov
S1«ä»odsi» «äolL
14.
?1o»sr^e t»
LU-sLsnotst» sltsr 19
brsoLkurl s.N
Blsvoliko olsvlott.
so
Vsrll»
81»tt«r I«Sv-i§
18.
I.vä»izsd«1«n
SIs» 8»n»
14
«vmüisi»
Sl-Iodsr- ?»«1 '11r-«ai? 8
?etsrodMA
Sleiodlirg ?ritr
IS.
Sirissssvs
S1«i»ss -1s»
IS.
L-vodso
81« os>cc>d
19
U.SssLssd
Llovk?ritr
so
8irvd»r§
Slvod g«SMtx
so
Zsrli»
Lloed ' Lx
so
^orvllc
Sloed c«v1 Korits
IS 8
?'j,sdsä«v
SlSoksr üs».
20
2r1ä,
SlSsoL.täolk
14.
Lsondsiw
Slo» R»td
19
«srlsr-sds

üssssa
«sä.
4vr.«1.
Islräkrlrästr.^
ki-evsc-s»
0s«.
8»»««»s1r.L3 »
Lsr-Isriüi«, 1l«-
d!§«ti'»s-»« 17
Ssäsv
«sä.
?v,vss«n
8Ȋ.
««nodsl» L. i. 7.
S«ä«»
?1>!1.
»7»r.«t.
" Nsiaslr. S
?r«»8SSL
0«i«.
Sloris^sss» S
Ssä«s
8,4.
Ms. Ntlslstr.Ly
?r«»so«»
««4.
ZsdolioksIr.LS
S»ä«r
?d11.
LIsxsl^Kussrlästr.SI
!'7-evo»er>
«sä.
«SvotLokstr^S
"
0s«.
Vksi-str. SS
Ssäs»
Lds. Rermrnsdokstr.V
-
cs».
M».1uis«»rivK 34
"
«sä.
«»rttplst, S
krsvsss»
8»S.
0»t.k»»1,r ?«1» L
"
lisö.
F»räerv1r.3
"
>>»r.
votlss^ssss 7
Ssisrv
«sä.
yr.'votslxsss» 10
>I>rsusse»
Lsä.
I^Läkrrsästr.14
«
8«ä.
^»ssssvlst»'. 1
Soxsn,
!'d»S.
1»ä^ tzgtisksn ».?d.
LMä evl-s!»«rstr.lO7
Ssäs»
ys«.
«»«mokl 3
?V«US8«V
(!d«s.
ZLsä««t»»1r. L
8»i-»>s»kk»s,s'o1ks-
Lsr«r»
?K11.
dri!rm«o»«x
Ssä«»
«.äs»t.
Ms.SsEstr'.L?
8«so«»
r.ösut.
8«rF»tr.6S
SüFsr»
L«ä.
8m>«»ostr»sss 8
?r«»«s«o
0«M.
Ivtdsrstr. S1
-
«sä.
ÄrLraäsrstr. SS
Zlläe»
0s».
?v»»«,str. LL
8»»ä«o1uk»ds i»er-
?r«»sss»
?L!1.
lästr. SS
N».-8sok»r»u
Ssäs»
?di1.
Sstksusstr. 14
Zsäe»
U«S.
1r>S»t8«l>1»t» 14
 
Annotationen