Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0883
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SrvjM Lt»»r
IS.
«slläur»
Ssä«
Os,.»4.
-kor.
v«r»x»tr.L1
S»uvk t ilksl»
16.
Sivs,
n
YK»L.
?1s»kst»ät
v«» «»»ckttsvk s»rok.
86
OksrlottMkorZ?rsv«ssi>
Lor.st.
Os».
M sr rstr.83
Sr«ä« 5 ttcolso»
N
Lslliti-s»
«
^or.st.
Os».
Llrlstr.LO
Lrsuir Sso»
20
8,r»1§«roäs
»
^or.st.
Om».
kslläksvsstr.S
SrrL»r SivksrS
Ly
Ls-durK
SsLdvrx
^vr.
^ono-I'tseksr str.7
Sr»»,r Ltsxksnu»
Ly
vslsss
krsosss»
«-S.
Mktvtzsrstr.F
Sr»,» t^v«t
IS
Od«r>ctreL
Ssäso
«sä.
leLLtoLstr. 10
Sr,« L»11
IS « SssrkrLolr«»
»rsusLSv
YSD.
toklllsrstr.LS
Sr»« Sk »ML
IS.
t'snllks is
SsSso
kkil.
«snokstL, k.4.1L.
v»m» -vsrl
IS
LüMkllätllZell
»
s«a.
Mklstr. 10
Sr,«» ,11K«1»
18.
Lsi »sre1s,t»r» Ssk«r»
LK11.
Armosüstr. 11
Sr»Ä>1i»z S« isrtod
so
vsrlill
kllsosk-eo
^ur.st.
Ls».
Rokrksvb^ ksvä-
»trsssk 68
Sr«okt»r 5vrt
Ly
L»kokst»
SsoW
^or.
vr»IK0ntxstr.4
Srsk, ^15ovs
IS «
SoltrivKSn
NvrttdK.
OK«.
Ärk tllers tr.37
Srkiät »s11«r
16.
jlsrlsrvd«
Ssäso
Lktl.
8ostkestr.18
Srnäll» vsr/
L6
Ssskl
Zokv«1»
?K11.
Nussotkslstr.6
Sr,»o»r »Iksrt
80
LippLo»
?0SUS,«L
kdtl.
ksä«ok,i-x» rs tr.4S
Srssoir krisäriek
19.
Sstösldsr^
SsüSll
^vr.
Vsr^isiwsrstr.gS,
Sr«ns»r Ssr»,»»
LN
üsrrvs tlsr
krsvsss»
Wä.
tktsrs «svksrstr.
S6
Si«k»tr. S
Sr»»»«r «»
IS
Hsro«
Lrsossso
«8 t.
Sr«o»»r K»1t»r
IS
««ros
»
«St.
Sirsekstr.S
Sr»sl8,«r K,1t«r
IS
Sr«s1s,
»»
0«.
Zkvxtstr. 138
Sr«,»r 8,1 t»r
LN
Sv»UV!lS»i»1
»«
Os».
Usoäsokk.Isästr.4S
Sr11»SF,r I^svtx
18.
ri«»sx«ll «.Hd.SsäSL
Om».
«k».«llläsoicstr.ly
Srivclrmsm! "Iss
LN
Ssyrn»
Ssäso
«,ä.
^»ISKS 3N
Srltt», »,1t»
A)
ytrklldsllssll
LrsllW«»
^ar.st.
Os».
Vvtsrs >tr.L3
Sri» ?rtt»
LN
gsSsrslsk«
-
^or.kt.
0»».
LtttsrMisrstr.lZ
Srir»«r 6,0»
17.
vr:k1
Ssäso
y«s.
SrÄI.Lsoptstr.T
Sr»ck?:»,t

Sirlio
rrsvsk-.sv
8sL.
Ost »dürxstr-KL
Srvää, gvrdkrt
17
«SV,
"
^ur.
Sroät» vvl
LN
SiesknSsL
Ssäso
«sä.
LrissSllksrZ 1
Sr«««Lt,1 krirärtak
14
?rsotrk,rt ».A.Lrsogo«
7d«v1.
rou Sromrksr .too»
17
8tK»
Slläsn
0,«.
KmMsosstr.83 ,
 
Annotationen