Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0900
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SoottlvK LortLs
8L
Sroeii-srA
?r^vs?-«r.
k.aont.
r skrdsvdsrstr.43
VSt» LäsIL
13.
?sn1s«ir
"
8kS.
Lsvxtstr.S)
L-ot» tÄrti»
so
?rt-är!adÄ;ok V-nriL
bkrä.
S»ttN->->L»tr. 6
i'osd od,8»n sodsl-
tlötr?Lv1
19»
Hsrlsrrck«
8e.ä«n
L.ssnt.
dsr-g IS
Los ts nodsrt
IS»
L'lll-LVKSL
"
Svr.
Nsvxtstr.VI
Lots« Ibrrodt
SS
I.«!x»i§
. SSLSSL
?dri.
Nittslstr.41
Sötssl ?sM
18
Lsrint-sis
?r«ns.'sn
L«ä.
Ssn.st.
1--näd. .vnktr. 7
üst»1 «svs
IS.
8»nnd« is
S»ä«>
^vr.
Sdr-sixi», 1,.1y^>.
gvlädsrx ^simd
14
'-'srlsrnde
-
V«D.
"odri>sok«n»tr.S
SolädsrLt-r ? Wik
ikrsS So
gsooretsät
?r«N8S0N
^vr.
"siodoi'xsir.LS
LolÄmnn inst
so
Q:d»n
"
x«L.
dednsZorsir. SS
lisLrdsod, -Znr
l-r.öoläTssn psediM
IS
iscdr>.oo

i-dll.
isnsirnssr S7
LolSseiiisiZt?osis
id
Vsnvdsi«
gȀSN
?1>i1.
2«jij-«1insir.1
vvläsrdNiät rn«
So
krov!ckvrt «
.L'.xrouMsn
.Ivr.
0»isd«nx,ir.16 n
Voläsodsiöt l uävlk
so
>korrd«i«
Nsäss
2vr.
1«opv1ästr^4
dvISst-mSt gsrdert
SS
k»1«lrSk;1»S
?!-en--!!«N
.7nr.
dönodtzAkns 4
VLäitsnät Mrxot
Sv
Itrslno
"
Sk«.
glnmenslr.33
üol^sttziv -k,1t«r
Sv
Ssrlin
"
N«Ä.
Nst.ot.
i itt-lstr.Se
Solson riod
2S
llnden
"
1>nr.
fisvimsriit 3
> vso» 'NN«
IS
Soickurx
Ar,Ssn
8eä.
Vrirodsnstr. 26
Üo»s osvsr
IS.
IrsidvrL
''
Vd,n.
orr««rkt 7
Lvrovklo genssrm
11.
Ü«iäir1os.8
-
^vä.
81nASn«tr.3S
8s«-1«r Kein»
IS.
?rvn!r«»«ck
S«)»r»
(IlSN.
"d« tsrstr.7
von So s1,r Sooden
19.
8s«sei
grenzen
«vr.
8!rssdstr.1S
Sotdoin?srnF
so
gönn
Möon
?i!i1.
'üdorstr.ll
I.r.ch»i8«1>.sk»».
Lottkrtoä riok
13.
r'rsknrA
Skx-rv
L«ö.
2«orüstr.1S
!hsrt-i «dorla-
Lstttrisä 7^r1
13.
0«»«s1
Knien
cd««.
strss!-. S
! Lottdsrä 8»ksrt
IS.
Litsv
-'vrlsnä
vdil.
2i«8«1i!.r4str.L1
Lottd«i1 SLrols
18
klsven
Lrods«
Lsü.
6» !ü.st.
dvnsoostr. 8
Sovkrts 8-017
19
8-Mdnrx
?r«vs>«n
8dil.
gor§>«i«»rs1r.7
Srrmok Sosok
LS
Lsrrig
»
?1>t1.
SSrnASAs» S
! 6rs«dnsr ?sv1
so
Sr.liodlsnkolü» '
8«t.
Litt«1»tr.44
1 Lrük ernnr
S2
l.inän
'ci^ndK.
^vr.
Slsvic 79
Z Lrosnor Lr^s
SS
1^n-;snb--1r
Srsvsnsn
«-4.
lKvarntr.il
« Vrvot» l.Si td
18.
gsrlin
Mäsv
«sä.
8-in4 solid.1L«.tr.21

k ^
 
Annotationen