Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0901
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
6iBst»r.!odn
SY
Sr. itrsdlitr
1 re««»:«»
.1,1 r.
?1Soi! d.Mdl
vrsk
W
Lsandst«
S»s>«n
y>».
i!«irx.t«tr.1L1
Vrskk Otto
19.
Vsrstg
?r»v»s«r>
odsr«.
Lotsrs- tr.S7
8rs8n dsrlotts
19.
Otvtt§«rt
Skcksv
k.äsnt.
Kt isbsrtzstr.66
VrmM yirt
So
Urrtvnsl»vsj§
?rvvkmsv
.Ivr.
XlivKSvtolod 4
Sr«s»r Svltvs
r-'
nläsdul
^vr.
3Ldr!ogor»tr.4K
Cr«a,-lvrt
LY
8sr1is
?r»vx.-ri
MS.
?t«eL«Lrkt 1
KrsLI ^r»d..;r!ß.
so
ssitrlsrod»
MrSsA
s-r^L.
Oöv.Lt.
Mr«dsr», r .s.ic;
OrM-M Ikreä
17.
M-'Mdsim
"
Lvr.
öWicks!«, Y.L.J.
Srt«s«1>Rl>er Tlsoövr
14
OedSiosv
«
I-dil.
urrsr Svvksl 3
, s v>1sis ».ä.8..
Skt«« 'vrl
19.
derdkol.
Wsol.
1vt««vs1r. 11
Sri ss ovrt
19.
ylkslld«^
"
Y«8.
IsinsolMi-NsIr.l
Sri» ösr
Sy
Lreilsdsis
> rsvsssu
xd,i.
?lsck 6S
1r.pdi1.8rl!!« osi^sr
IS.
> ue
5.>.L is«r
8.ä«»t.
SriiM Ytta
IS.
Ssindstm
Kräsp
k.äsnt.
A«>Vistr.111
SrI>-«lvH«r flkns
14.
Zp«7«r
"
«sä.
7r1rn6sri-.tr.15
Ürövivzsr -Io«sM
Lv
Lsrrrslsis
Lass«»
x«ä.
sräsrstr.Iy
örokssA» «skrik-b
IS
odvsrin
Vorrkldg.
CKSD.
gktvk«ts8seys 3
Lrvll ildsl«
Sy
Lieksl
?k-«U.KS7>
mri.
M8r1»Ksrstr.2S
Lrv7,K^s1ä III5
IS
8s»»aLir«ä;«r»
"
res.
ASr.irkz«!?KS 10
Lros Mr
IS.
Srsidvr^
ZsSsn
.^vr.
NdN.YÄllOLS 1.1-1.
Vrosrnirtd 8«lNutd
Lv
liiSsvscLs iä
j'rsvsssn
Os»»
?t!orsrtstr.3
Lross?rt tr
IS.
Zt»u
ysstsrr.
Oss.
Tksol.sl
A. M1«8Str.34
Vross ^srl
LS
SoäsrrdLci,
^dil.
Lr N«1ds<txs?se 3
Lross nrt
IS 5 Lsvtsodotd
rrsusven
A«4.
8i-.vptstr.1S1
Lross- dsvds.vs«» ?s«1
SO
SslserHroleL
"
«sä.
Z»vptstr.19S
Lrossdsrtzsr gsrirsrt
1».
8e1Z->1d--rtz
Mä«L
.dil.
8Ä!rtvK«rstr.1
SrvsKklvsL? ylio
13.
8«oksr»rl»1d«ck .ritdK.
rlds».
:^»«ikri4Ästr.16
Lross»«?« Isrdsrä
IS.
H1n.-7«!peldot re'MK«>
8s S.
Vvtsrs- tr.7
Lrosimsns ä-15 SO
kk-lsdvrc;
8»ä«m
U«Z.
^nr.st.
y-r>ir.o.-ne 8
Lrvss^ovk "illik«
Ly
viri-etkm
Dtsol.-
?o1«
ffüvptstr.SIl
Ürotd «rtiL
Sy
?4r,s
ytsod.-
Z»1ts
' tsc>.
YS«t»!
Lsä.
SHrrzsra« SS
LkUsdsrZ
So
7». noxol
?dii.
r.
. o1ksdr»nn«L
s
Lrunsderx WAS«!«-««
so
8«r^s6ork
fi-«dvrß
L:Sä.
§1v»rvLtr.34
ü«!s«r ezev
14.
Urö^iAslsksv
s
«7«^
l-«ü.
 
Annotationen