Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0903
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
v»»s 7«s1!»s
14.
LväviLÄske»
rurtldg«
«et.
5»««t.
«Sssrstr.41
össs AelvdsIL zldsrt
IS.
AkorÄiSl»
osüen
Svr.
VsdrSterütr.11
Lss» Mvksrä
13.
LeiLeldsrg
"
Leä.
LSdrinxerstr-IS
S»«»s .ägsr
L0
üolssvici roden
krsusssn
?Lt1.
LvtderLtr.1L
Lesse Arttr
IS.
vottdu»
"
5e».
Asuxtstr.157
L««s--rs.,» rnst
IS
Kresse
»
L'.ä«»t.
!Ä>drd80d«rstr.3S
8»»»««»»', vsns
IS.
Lsrmvver
"
5«.
?rvnxr1nro»str.L3
itssskev ZsrvksrS
13.
!«td»n
»
Ttzer« .
LiwodUrsss S
Ledersr Fs»
19
^riessndsls
Ssäs»
Sur.
SiÄokeustr.M
Lsderlsnä vsrner
L0
Aerliv
?r«usss»
7vr.
Srsden^ssss S
Lsd» Aorst
85
NszSedviH
-
Leä.
.Ivr.st.
Nettengss!?« 21
Lselr .tldert
IS.
I-uäNixsimtsv
ZkFer»
t's».
-ssrlstrs^s« 18
Usvb Vustsv
IS U
8« »bei»
Asäsn
Tdssl.
5«x1er«tr.22
S»sk Aenssnu
IS n
vsodsssdsusen
"
Tdsol.
S»r^kst»erstr.13
Lsüerssim r.rnst
L>
vodl'iodtsr»
prevsss»
Nrtl.
'Äsäxssse S
Ssäliod R»S»i§
N
Ssrlln
AnÄrvrg
Ksä.
H»tsorstr.14
ilLkela Kelter
19.
xsrlsrÄiS
Asäss
Tdeol.
7--vsk,d.LS«tr.34
k^sdeis, Asiv-
SLikuer I'r't?.
IS.
Lsnsilsl»
''
5dSsL.
ried-IsLrstr.Lv
Lskner "sindsrä
14.
Voseussodivgev "
Ikssl.
Äir lsrvds. Vre-
Ssedltnx v.lsnseru-.usr
7»u1
IS.
ederlstlsudvkP "
Sur.
nssisrdsssrns
LSnäsl 7s1k8sug
ie.
^rlsrrüc-
Lsä.
IsnSkrieästr.7
Lsknsr <1vla
14.
Inäsigsdelsn
Bsxern
UsS.
"srösrstr. 72
SsgelderA ?.!11t
D
Als»
vreussen
Vdtl.
Wriüxsrstr.45
V.Asxsn AerS
L0
LsrUen
''
«ur.
SLKri«str. S2
v»8atz«v üsvs "ei»ricck
IS.
:^7!§«n
"
5s».
?«tlsnHs-!ss 9
Lsxs» 7-1»vt
85
Serltn
«
Sur.
Sergstr.IJK
VW! Argen Nildsl»
IS
7«d«s1s!
-
L»S.
»rssprinsenstr.LL
Lsgess vrled
1? A
ilSuizsdsrz
"
?kii.
^ur.st.
Zergstrsuss 1
Arger /.Seit
IS.
vtskkort
AsLsn
588.
V»t.7««1er 7s1, 4
Sstzer Lsrl 7rtsckrto1>
IS.
Ritten
l'rsnssen
<:»».
Nrinxsrstr.1L
Lsßxs «sltsr
IS x
Aevköll»
S.Vod,.
VdS».
Sd.AsvLsrstr.3
Ssgxsnex 7sr1
14
I-isskers
?r»vsssn
A.Sent.
gssxtstr.177
SÄ!» ttuäolk
14.
xr»»?csntdr3
Sessen
Tkevl.
!<okrdseksrstr.7V
S»1»s Arsul»
LS
?vtdus
?rsvs::«,
Vs».
guusretr.S
SsIdsÄ, Äieoäor
20
Ssrss»
-
5LS.
"Kolterstr.§
 
Annotationen