Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0905
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
8sr»s -Lvll
ro
8»»sdri.olc
OILondx.
VS«.
8»n>«
18
Xsldsr^
7r»uss«»
VM.
ZrvrinsvgüLr,» 1L
Lsrttzs Simslä
L)
Ssrxüt
2st1svä
8^r.
8«rkstr.11I
Lsrttz vdsrl».

8«dm^
Bssdvrx
Ns».
8vr.»t.
-d.''soIsrstr.1S s
LsrtW»» r.ä»i»
IS.
IvWnkstw
Mäs»
68«.
8»r.st.
LtrqsN.IIstr.LI
S«r1«E Ln»«t
IS.
IrrrnLs 1s
-
VS».
LsItTcsstr. 17
Larlruau» krl t»
16.
81». «künsbsrtz ?r«ussen
.Inr.
?1»v!k 107
Ssrtmano g.lkrlsä
18.
Vrssäs»
r-sod««»
Tdtl.
8ur.st.
-'MSs^rsstr.A
SsrtiLsn» ?ovrsä
IS.
1'snskst»
Zsäs»
Ls».
pssodelN, "-4.L8 »
Lsrtasr» :iob«rt
L8
8oLr!»ck«jm
-
kE.
A«t.
'vSvixslsfsn,
8ri1o^sr>svLc,Lvg 18
Sssss 8«orx
19»
!>vä»lK»5sks»
7rs»sk-s»
kWdsoii ^«nitiEä
IS »
ZI». r-ASvsdsrK "
l'le«.
Mv«s«ütr. 8
Lkiidstl Lslvrtvd
19 ?!
7rs«Ir«»t1iv1
Ssvsn»
xvrktxlsts 1
7>«1äkok-8«r tvn-
SWcic ?.rtur
18.
Msssldror»
Ssäsn
Lde».
.tur.st.
stvLt.ffsllstr.SI
Ssirvil :u»!1
rv
Asvstr^St
Lsxsr»
VW!.
üsrxtstr. 11§
»»ick Läolt
L0
Zsäolkrsll
»krät!»
8«».
CK« .^Ls iüxsr-it» tr.1
8««>» LW
19.
MSev-Lsäs»
"
VE.
.7vr.«t.
-rjrslovtr.Ssstsmt
NWSWKN» älvtvv
L8
ZslZs»
2Ä>«s1s
I7SM.
ssrgstr.11
Ivävl^sds1«n / r«ä»-
strsn s 43
8«v»«L Lösunä
16.
luävi-.sdklksn
Ss^er-n
?L11.
^«svksim, rinr-
Ssussr LILsrt
14.
LsmiLs!«
ösäsv
^vr.
??i11-slListr.?7
«»»gor ?sv1
LSr-
?r»LsäinLor>
Ä-tmsir
VS«.
Llbort-D>F«tr.6
8«vss I.väviL
IS
Llsrlnxs»
Ssäs»
8vr.
Nsvxtstr.lLS
Lsvtd Lrl
W
U«o!c»rUK«8M
»
L-S.
S1,:»enstr.3§
Ss,»«»,m Lsrl
LS
8rsi>ov
1'oollAg.
^vr.
«Lr.sl.
SvrM«L 2
kkMsnr» 8»r1
?o
"«rvvrx
?re»S2S»
VW.
Lsvmsrvt,8»16. « s
8»dd«1 Lonrsö
19 » Ät»»ID«L
»
k-ds«.
Zsrgstr. LS
8»vkt 8«ri>L,llv
18.
KärsduiU
Zsxorn
V7s«.
KoArd»i:i"?r8tr.16
gsedt lillx
19.
N-rlsriürs
Mäs»
Ast.
PAilsssxlssvsj; 3
ܻoi7 Kritr
L0
:'»:>ü1s1Z
"
Lsä.
br.V'ü7its1^.14
8«v!c 8tto L»tv»
18.
8««t»tt
"
«oä.
"erx,sir.5I
Isoicsr r«11^
LV
V'lssslüvrk
Irsvinsn
8sä.
!?«VM8SS 15
;««!?«,- t'rE
19 8
vlsssl^or
"
ikoä.
Rsvxsss« IL
Zsoicstsasu ritlAsI«
IS
ÜUSVN
»
Itsä.
SsknAk-kstr.lS
lssrt» 1>«ir.riot>
N
tkstslvr
-
Ast.
Lvtsdkr-iStr.l?
lskkt »lldsl«
LL
L«iä<-1>-srK
ZsSsn
'nr.st.
8«m.
lElossdsr^, 1
 
Annotationen