Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0907
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
gellsr 8rt.Lrtet>
so
yoslar
7 rsuses»
r.Sest.
fsx«11ss«sx 4
8»11»r rortrörtst
rc>
t'Lrsberz
!is>sr»
keä.
3rüoic«r,str.10
Ssllstsn, ü«go
ip
keivdris
UsLe»
".Lest.
7eteli»t« "-r, xt.
» rsss» 78
Ssllvtg 'rttrvr
so
slssstrets
gsxer»
?dii.
LarPtetr.119
8«1»1tsg vosst
18.
"IsskstsSt
Zoäss
.trr.et.
^s».
71sl,iistsLt
»
8»1v»rt yvetss
IS.
I,uä»;^stll.k»v
ttdtz.
.inr.et.
c«M.
i».. .rkriLg 83
8«»«»r rtttlll«
19.
rsrrLri»
ILFkrit
?Lt1.
!!«,. ts I,r.64/6L
Usrmsrltvg ttvLvIk
r.osMsrkelA
"rrvsseo
titl.
ps^rtr.-sr tsnstr.^
8»»p»1 gm»
W
?«r1!s
-
5kti.
1
Ssn'retL "ssv oildsls
so
-lortTnmä
»
o«.
/tatarts 7sts1
8»«0t»St k?M5,
17
?t s^srts
»
7,ä.
Lirredetr.ll
gssL dsitl
IS.
8stL»1t>erg
gsäso
Ye»»t.
dtl.
Lts»r»tr.33
gsmrssttisl TvLolk
so
^srlsrvt,»
-
71,11.
1.»ss»L»tr.10
Vmmtz tILsrt
so
7r tr
«
^'»4.
iteugtstr.827
Ssnntnß 7nrt
IS.
''anL»r,t;sus»s
etivedU.«
.^s».
Usisdsrgstr.74
Nsrlksvtrsk NLirt
IS 8
golörltirrg
S«L«s
7dt1.
revxrtrirLLLtr.S
gsslrss llkos»
18.
Lt11Inges
»
i:»4.
»i'PlsrL'r.87
»estq-rtsrir »rtt.
IS
"g-D>Stw
0rsi!«?«l
-t!S».
llrsksü^sss« 16
gsss ^tlltLslä
IS.
Irsttvs
itaLes
K'.äeut.
Lelloserrstr.4
Isnrtst, ^rNü-rsltsr
so
Lsrlnri-t,»
«
5t»tl.
'71isger,tarstr.14
Usnrtot, -^trroLor
IS.
Isstereeksn
Ssrsrs
7K»1.
/'»vellÄlurSL 2
geortet luäetg
so
^relcsrdlsedosJ- Sr?äsn
7ur.
7ok>vet.7.t!>xM,0v-
«tsr> ü2Ä>.Äl«tr.1!
vr.Zsr-vsss«! 7srd»rt
IS.
»tx»
Stset,.-
v»1t«
»
7E.
Ltrg.1tr.lLLtr.39
gsssrl -erssr
so
8tf.»
0s».
7te.,«1t!.7LKtr.39
g»vtsei>»1
so
'Iteäerdodri Issel, csa.
7st-.rLsedsrLtr.Sy
Serrmer »Itiert
Serltn
7r«s«s»s
t>tl.
N»tNgsr«tr.1L
Ssrtitx "trvv
so
"srlsrvtr»
Ssäsv
"sä.
I.otilveti S
gerdtx ^.tstisrä
so
k-Ssotres
"eektd^.
t»t1.
"st.7svkr-rstr.38
SsrtrnIL ^tr>^rO
IS r rrsst-et»
S«Ss»
Te4.
!Lw.7!irv1sstr.2
«srders o»r1
so
r'vntevlSso
>'r««7.«n
Ne4.
UstLslbgsr Uo5
8«iP«t rS
so
Ssrton
-
Lur.
^rtsLrtodstr.S
Lsrdst ^slis
188
Ä»!M>et«
SaLeri
7t,«,.
M».1ll»«F«1r.3L
gsröv» "stss
19.
-
>"t>e».
klüelc 45
8»rxt?srt»
IS.
0kk»nt-UIH
«
itril.
5üu»kerstr.45
 
Annotationen