Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0915
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
L»r1 17» Skosaar»«»
LsSsll lisil. !L«iuürs1il>, X.1.12 '
N«1M
20
^0k»rw»0b«rg "
L«L.
I^Laoburssrskr.)L
2»»1« n»4»1g
14«
LsL.
Pos«ür»r8m»8 2
1»x«N» imsalk
so
^S8»»vurg
kr^mssss
Zvr>.
Lsr^skr-, 6)
2»«0d«r» ««liAsos
IS
Vsä.vL
piu»s«
Nodri>»<rk,I asrrrs-
IWS»!'. 6
2i*>iru»otM Vsmlsv
IS«
NS»
n
U.Lsirl!.
Nrasvrik'kr'.L) »
»»»«1 ?«r1
17«
Lsoskols
«
,7«r.
0d. f?«r>1rii-r'->»!-. 2^^
LrW.7!d«1rivt11«s»»l
2«l!7 t1«»oa»r
12»
Ua»sk»1o
?l»11.
Ivsxsk Nr1»ar1oL
16
N»m»»Lrsd«o
-
L»S.
02».x«a1i»r?»1» 2
2«»«»r «11ÜS1IL
20
»«»divoL»» k?»S8S«s
IL11.
NSsosarskr. S
^»ogo1«uis»-i vslv
so
kÜHÄMA
-
?S11,
Vt1L»1oo»r-.1Z
2Wk»r »«- 2«r
LS
I^S»
Sod»«1«
ML1.»».
VS«.
V»s» sdlok-skr.13
L«11
IS«
Nlrssosa»
Lsx»rn
Lsm.
1»o-o1Ls»r.24
^aoZ L»>»t
IS » Ui»»r»s<l«i
9r«»u,«»Q
VÜ«!>.
L11sS«»«tcLsrr'. Z
F«»S kr1»är1«U»
i?»
S«^»ra
tt»L.
Ss«»»s»r-. ZS
Lass 0»a»sv
so
N«S»«L
u»a.
NrlsSrloLskr. S
8«rs !?r-1»Lr-1vü
LS«
L»rsl8
»
kW».
uirr«id»a.Z»e»« -<
^««8 VlrtoL
so
L»S»»lL
prssosa»
2 SIL.
NIsSsiT». 4 ^
>W08> i.La»Ls
17
8«vs»s
,Irrr.
8»r. )7 I
/MIASSIW -S»s
IS«
LoLIIal»,
krsvsa««»
L«.
«»^»rskr-.SS i
Ülrooü8»s«» ) ^
^w»»r' pr-11»
1)«
L«imk»1is
SSĻL
Amol.
2«S»1 4l»tL
IS«
SiwL
2»8<rv.0as»r.L«L,
KssssL.-.Sski-.L I

LsSsl I,1ns
r»«rs»N -ri1L»1«
LLü««r-11as k>1«dr-1od
L«rv»r- »»ILo
k»«s»i- iod»r»
L»»rt»«r II» MM2»
Lsd Lm»r
e»di
Lrüw LiTL»»
ü«)in Nrsrma o»k»
r»i»»r- ü>i»a^j.ot>

17 L1rv««k Lssea»
1-> S«7l1-I »
so 3«Ämrg I!«üdni-z
20 xrsvlrsirvral Ss^»«»
16«- g»,»L»1»k»1 ZsLsrt
1)«- ISsslls««» Wi-rrdz.
IS» Lsokss SsS«L
IS« SsäSL-VsSsv >
20 Nsll» prsss»«»
IS« Str«s»dri»L v»<l»r»
1) NxsoLLrurk ».L. prvsss«
IS« -tr-sr-Lknu-g L»ä»ll

N,a.
2r»r.»».
Lsm.
M«rr>.
Vsvl.
rr»tl.
?r»ii.
Rar.
2 a«.
Vas.
ki»11.
;r»ii.
<I«r»

iWOMSS« 10
vvr»i« lirr-.r«
Kai-«<!s11-,»r'. ?
L««<Ix»k-!>, 12
Vvssr-k-rD.zi
»sir-tsir-. 24
ckalag« 2) s
üor»1k5g«ss» Z
ülrsolmir-. 1Z
Wrl«sr1<:tl«»r.
Sslsdsr-Zskr-.SS ^
.fSQvLolm, >-i«ks
Llsoskr. 16
 
Annotationen