Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0923
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

L'ä-u?ritr
W 7t «1
?r«uss»s
»vr.
I«>1ss-!ksi78 7
SV vntsrKi-vLbsud ör-Len
^ur.st.
"AS.
Mur Hsse.tr.So
kMn« vtto-?o»r«4
19 ktsndssss»
krsusss»
6»«.
ÜStt«!^LLS 17
IM»n>«1 Llsssits
SV VSIv
"
SK11.
8LDÜL^K.L4etr.6S
DZvMI Vvstsv
19«. Mrlsrvds
8»6s»
^ur.
CEsstr-.IJ
Ksdrd-rad Msä-
Mv««r ? «1
IS k LSMÜISlv
Oda».
strkn«ktz 15
LwrTl (,'tldsl»
IS Lv§ststten
-
»sä.
^»r.,SLsts!n
Dlvsix riss
19» Fstüsir-.e^
«
rd!1.
. E 1,
-Äantirtr,, g.5.9
Lürstsv Otto
D Lrvstsät
voMrl-x.
C«D-
7- ieds--^str.L
Wsier Agytz
19» Kssbvrtz
llWidor-x
tldä.
v»t."soMr8tr.S4
DcklSLr.U LlLNLS«
19 Voviiuw
^rsus»SL
CdSW.
Vr«t»:öuiL,str.15
LvLIssml i'^r-i»
Lv Jovkolt
"
?K11.
SevsLd.I^str.Ss
krüilmKW isltsi»
19 lwsssläsrk
>'
N«ä.
Lrlsstr.13
Lvim r.lso
19 L»iuü>«ia
össs»
kdtl.
65
Lvdr. Leinristz
16» LlLivitt>r1dLe)> Mzisrs
Ü«t.
Ml«§« 4L
LvM iZenssna
19» Mrlvr-vks
üscksv
i:ds«.
vms.st.
LdsilusrK.S
Rvii» gvlius
IS» LüsrtzSMnS
Ssxsrn
,1vr-.
SsrAsirr,Lrstr.13S
Kudu ksul
IS» Lpexsr
"
VeS.
Lt«f,sL.LSstr.3
iivdr Kiäl^sr
19» !i«iäo1d»rx
SSÄSN
V«ä.
-'«plsrsti-.S -
Älä LsZäslsus
?r>ri.
riad-:Lnestr.41
ikvIlK» .«wer
Lv n»tss«vt's1s
krsii!,ssn
1«ä.
.'vr-.st.
L1«tzsl8»3«» LS
ikv1lU«ri» Ärr-t
Lg ?1«üL»rs'asj»
6»ssk»
Cs».
gvr-.s',.
MrNtstk-.SLV
LvIlEnn
IS»
2»-sr»
cssr.st.
^Zväxssss 12
Xmrälsr uäo
19 Mrdr-ied
SrsusE
vvr-.
!' »odtziisp- 6
Xun ü r (>1din
LS VSdr-sndLvL
Lsäs»
vr».
Lvnklsr jjstn«
13» svisdur^
?rsvK»s»
r»s.
?1ü«l!- 56
vou L«»s« «'r«ms
17 SotsSs«
»
?dU.
vrsl-vaxL-xs 7
Skrmsedsrl ->S«1dtzrt
SO .«Asr-n
"
g«?.
ür.' s!ItL^j^.SL
Xunr -Lo15
LS 2t«1ttz»nt
^rNdtz.
C«».
'1i>.vub«r1s!,tr-.1v
Lim» irsinjivIS
19» Ä*vvdirv>e»
1l-«USS»A
5Sü!-?ri>.2srr.9
Dtz>p«r,dsis L«L»
iS» ?5oi-r>s1«
vsüss
6«t.
5!»AL^iLötr-.S L
Mnsslsr -Ärl
SS vtlässbsls
/i-sv»?ss
N>i1.
vvr-.«t.
üstmkot'i-tr.45
kvrs»r vlried
SV ÄirisZsv
»
C«i».
s«»la^rxtr-. L
LvSSSbvl 1(87-1
IS» Lireicsritsl
Zsäs»
kȊ.
9vtsr-s (tr,L7
 
Annotationen