Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0929
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
srimt
»
so
LslLSlyr
^W7.
arir.ot.
Sa1«5ars»tr-.»S
L»t,«1«r ,11L.
20
kr»1is«azs
0»R.
Lltta1d»ch;»--ss IS
Lu»» »rtur
15.
ISLdsrZ
0»!-tr.QrS-
-rar.
L«r» L«o»5i»r-a
1?.
vatsrrrlttlg- SȊsn
vUUS«l»
LvS.
Lassor Lurt L»«M>»1
20
S«»r
Sodvsl«
?r>11.
Loopollstr.)0
LaosLola«- Lsi-traL
SO
-rmuLolr:
Rsüorr
0k«-!.
M»».La1s»rir1»s
1UL«!iSlmsr- r-sul 7osoL
15.
N».in!>c1rl
"
Nock.
LalsvsrZst^. ZS
LatsoL U»oo
20
äLastKol»
L»S.
^vr-.at.
Zsr.-xst., )0
n»sa5olM,t>1»<1-
Lut» Norr-uroa
1?.
LLlULdSllL
LȀSL
0»-:.
rloksrlas 16
Luts n»5or-t
19
Str»sodars
Llosss
«Irv.
N1rso5g»«ss K
Lat« Loxkta
20
S »r-Lvr-8
SȟkM
Loa.
>:o»»»vsrZvs8 1
L»»« »«lartoL
1?>
8«1ös15o g
L»s«n
1-511.
Lod10k7nd«rz 7
lt»« L^61»
17>
rr -il kart
-
U»S.
Nsr-xolxsss» 1^
U»S« Vllüol»
18.
Lmrs»
?i7sa«»on
?d11.
S1o,«;s15. I.ÜLti7.51
vsoktsl U«I-M»02
19.
8»1dü1d«rs
SsSvrr
0»2.
XlolmrotWiat otr. 2
-1«»rai»L Sr-It»
15.
Novutrol»
->
?811.
MM.älxiioi-QLtr.St
U»s»r «»11017
so
Srvsl u
I-r»usssri
'Lkool.
aar.ot.
Li-Äsorz scs ^2
Nsgoas Lra«
19.
«-»ML
NEdar«
0«s-
üalAdsr-Li-tr.lL »
L»Ma-i Naiw
so
kwvldurx
lUslldarA
LoS.
^0ll1k?A»7!S» »
Lsklsr ?r1sSi»1«L
iS
Y?0sn5k-o8
S»^«ru
u«a.
»«uxtstr-.l»)
NsLIsr- Es
19
»«Insvr- Nlrood "
Loa.
IjS»ptsti7.14)
L«51«r pstsr
so
plsnsdar«
I'rsrittssQ
Us4.
^ar.ot.
SvlQksi-Jtr.ll
llsvrsod Li-L«t
18
vllllngsa
0»'A-
rrloarloLsti-. 10
U»1«r LsrtdolL
IS.
-Vltdr-olsskri» S»äso
u»<r.
!.<o».rt>,t^.1S
ri»1«r krlt»
so
«alrrgm-tSL
-
llSL».
2«lLxsrr-tr'. IS
lr 1s 7 UstdllSs
so
LsrlsiTUd«
»
,7ai-.
rivolc 4ö
Lslor- T-vdsrt
19>
LaLslSsvai-jx
-
05«!».
üok111si-str-.L9
K »onds1«,Ns1a-
u»1sr S1»ski7l»a
1).
Srirotrssl
*
7-ir-.
r-lsN-LoQUst?. 4)
Nslnoor- Lsorrk r-S
19.
e«r-1srnid»
-
llsm.
öar.st.
Ls-gstr. 5
llsloisr Victor
19
Lsrlor-aL»
0«-7>.
N»uxt2tr.^14
'.'.»Ir-so» ki-lt»
18.
!>ood <rv
-
L«v».
N-»axtütr-.?6
U«1soNo»SLl !I«1td«7
so
0k«r1ottaÄd«L ?r-s»k>s«L Ss«.
xair-oi7kti7»)S
L->1ooü «olLgaas
19
L»rlMlI»«
L»<l»a
I-»t5.
-'ts-L7t>.77tS
v.Uoltiaün SaliMt
Sv
ISVSLkM
?raar>s«L
,s«r.
7ar.»t.
Naaxtgtr-.^l?
tttlr.v. »ItlLvQ H»11-!>
19
Isa-.tr-sllt» '
0«L.
Niitvr-s tr.
 
Annotationen