Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0936
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
IS
V«d»r-112L»»
MckSL
^»r.
-Wl»s« -)
Aadoi Lrlod
20
grvrmMckt
»«.varir
Usä.
k-odrdootisr'oir. ZO
KSdQ S»ri
20
xr»odL»r<: ».it.krs»oo«i»
u«s.
odrdooksrolr.-0
Uaradd Lldsrl
iS»
Mraodl
Rocks»
Od«-->.
LooLoir. 1
S«r-»dd -loüM^is
17»
Mrootrl
»
r«ck.
LEckootü». Lckotr. 2)
Mo« Larl
20
rrozos«
?r«»os«L
kdll.
L»1o»r«1r.72
MdLl» loo
20
0d«r-311dsrod«1>L gsssai» llo».
Mr.ad.
odllsrd. l-ckk-lr. «6
Naldsi» L»rt
20
lMrodlriZoa
kr«»«s»ü
0««-
zstzirst» LlsgLrlock
16.
vdK.Sadroi-t
-
u«s.
LLsckamlsolr.6
L«tdos»owr L ris S«rH.
2o
Srsr-Is»
"
kdll.
Lld.Mdsr1sori-.26
F«r L«u-1
IS»
Koriss
Ssssoi!
it. s»»r.
LIsmoLodr. -4
»«moL karl
20
8«i Lllljxaa
kr««so»2
L«»>
Lrsaprinrsilorr. )Z
Mvlläor-L Lrillw
19»
vvrvorck»»
»
u,s.
LadadoLsdr 1
A»S« 8«1sr1od
19»
Sa^rsttt»
L X«r»
?t»11.
8 «prsdr.^46
"«dar S«.u«!»»
16.
LlMWdsl«
s»a««
A.cko»t.
UslLi»«1«, 8.6. Z/4
M11 «sliar
19 r,
OsrdoLsa
Lossoa
r,»a.
Uo1^obrrm»«»»»d 2
Moolar Lsrl 6dr.
IS»
D rlsrod«
Rackoa
rkaol.
wirxosL 9
?sisda»rl. L»rt

V«sl8
r>rs»k°««n
ü«a.
?1»o2 4«
tslr Lldort
1)
8«1 isldsrg
Lacks»
Od«i».
LlomoLslr-S
7»1dor Usrl»
19
I-sLslLod^aa
"
?L11.
LolSAS ZI
La» NalLi-lod
20
Ä»oLL»t«
"
U»S.
V1«d11as«»
.'gadsogor Ka^sn
19»
»«loslack«
>
U»ck.
Sa Kli»1»«rodr.71
.'lonsnsrsliir »nltdsr
iS»
Lraodsal
"
gd»«.
8od111oro6r.)Z
»aart r>rir»
20
!>L<»r«k«lLl
'
vom.
SM7.»t.
Ll«1ll»otmilckr«dr.2
M»L»1S Lckrrorck
19
»«-11»
Rrmioo«»
llo«.
S«1sd»r8«6r.4
!«»»oo Lrttnir
20
"Irckork
4
8.La»r.
SvlLsarolr. 7
»ULM0 krunr
20
Sarllo
» '
Lack
8«»«»a?tt 2
!««WS?m Dsrii-mt
20
ck«»a
«
«»11.
SLdrckriMrsdr. 16
!»»a«ru» S«o-> 011»
12
S0M
Rocks»
Lack.
?1SoL 7)
ii«U!!»N» Lcklt»«
20
L»ZW»2
I>r»»oo»r»
L»m.
Lr-,1» dock»sdr.L2
"»»«MW oliv
20
g«ro»d«rd
Rock»»
Tdaol.
ck»r.«6.
R1ooodo6r.17
,7o '»nlckanau Ii0»o,
sowrorL Msockor
20
?r«mdL»r1 a.L.krona»«»
0»L>.
»avssrtt
»,'MlliÄlrkor «srl
19»
Lorosd
ussasL
ck»r.
ckar.s*.
8o66s«Miorr.6
'.'»»rairdor Snsrav
19»
8,1S»1d»rs
ll»o.
>0lii?Eno1.. 42
?S»os«1 «oltar
19»
L«1ooak»1»
xrs'QnsvL
Lack.
lEckkriackadr. tz
ls»a1oLt «ckird
20
L»r11-i
«
U«ck.
MrdaÄdsrjxsdr. 2
 
Annotationen