Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0938
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
^uaadSoüar Loor-nL
20
LrosstaLd
MEslSS
r-dtl.
,H1L»drisu»SL )
»a«si,«mw ua»
19»
rviLa
Vr«««a»s
US».
rr»i-S»rs1»-.27
Msssr LvjkSL
1- 8
lürraot»
LaLas
Nlsol.
Sa i-Alkax 4
o.
Xarlsr-ud», adsrv»
«t ass» 1)
OdsrEllsr ^<rs«8
11
Lar-lor-atu,
s»a«»
xkil.
Odmsa» Larl
19 s »ISS»
L»Z»»S
iLil.
LaSasdirr'ssrsdr. S
»
LSr.ad.
0«d» Lr^-lL
19»
Lslsod
8«L«s
L«-.
üd.LLsa«»!-"»« Z
0L«ür»1irl»r' krld»
19»
Msodsal
"
1»».
vsi. iiavLarLtr'. 6S
0»«a.»a16 ovs^t
IS*
icarlsroL»
US».
: od111»-nri7.S
oadlsodILL«!' Lsckrsa«
IS»
« «ssdors
"
«kvcr.
0d.!?«oL»l'^r'.1)
Ssssr ^rWS Lo^tzo
20
rraoirLsi-t a.zr.?r»«s»«ll
?L11.
1a»Lkr1a»s1:r. 14
v»k-«i- »tllx
IS»
rrarwdslM
LaLsrr
?L11.
L». Gottlos».
ssZr »»im
19»
Lamü»«1«
"
Las.
Lodlor-Ndsr-g 7
0tt«Ä,«-8 L^rl
ro
LLarlottsadsrT I>i-srw««a 2»r.
L«rF0di-.ü6
Okksr- »üaldsr«
20
Lolwall,
?rSS«»«2
U.üsad.
S1ss»s^t»a1sdr.7
ür. sä.M'j'ar TksoSor
19
Lsl-mir»
'
N» äsud.
L»p1orsii'.74
01d L«
so
Ssrmorsksls
»a^sra
Law.
v lud« zsir.SS
LltwaE« L«LULd
19»
Lr-vgsr-lor-k
oläscrvvrx
Las.
^ar.sd.
'oivrdLLlisr.'itr. 77
0pti, Lrrmd
20
x«lv»d«r'8
L ct>s«»-
Lllsadg.
Ls«.
-oiirSLsr^r.ZI
0xpsnÄs1msr Larck
19
L1d»T-k»1»
krSSLSSL
La».
Lalssrstr. 11
oxxsodalwsr LaSsls
20
Sin. -ai-rms^LlS »
Las.
Mr»-'»rsSr>.)7
vpxsMolwsr-

LvosalckSr^
'
Ldaw.
?1«oic 89
vvvsrAL!»» Lslsr-Iol»
20
UdST-oL»
"
-lar.
-IriKrlmsdr'.l
QrLsmmur Loni'sL
19
r-SEI
Srvwss
I-L11.
SlrLSLü^i-.l?
vi-rd L»r-1
20
U-Üsni.
FrlsSr-lodstzr'.)
vr*L Vtts
19»
'
Ldsw.
21oS«1L.L» -dr.27
vrdL KLILslw
19
S»-W!d«St
8». «SS
>7ar.
rMr*s»s«S 12
oadlarstzl Srsd»
20
Izmlc
?!-SM2S«2
Us».
LLr-»8»-z«o )
Lssss^a-rs ü«Q7'8
20
Samiovsr
»
»a».
Nitw?sar«'tr.LZ
OK« «ULvIm
20
0r-1«at>»1w
L»»«s
?d11.
N»2Nk6l», rs.-s^s»,
?ttis111«rks»s I.
oaddokk uar-1»
20
Sosrlodrr
Lrsrrvaii'.l?
0tt«L iwM
19 8
:«»««
»
vdai».
Lldyrd A K
oßtzMLstwsi- ?r1t.
20
iwr-lsrat»
SkiL«l
-Nrr.
LadadoLadr. Z
0tt«a8»1«»r Callas
19
I-u-t»l8»dur8
Mrtdds-
L»S.
Uvasdixasa-, 10
Vod^daod.i»ar-t«ir-
Lvsrdaod Fr-I«,
19
«or-AS»»«»
prsasoss
8a*.
,1ir»L»« 12

Svvr-LLLL SortLr-ts» 1?» 0ad«r^«1» " t»«S.

AMaLsks^r.LA
 
Annotationen