Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0951
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SrdsrN
IS
Loos»«1s
Lsodoss
17st.»t.
kstd.
Od.I'sulsr ! s1« tz
Lodwlüt
Lr-Iod
20
I-Lotzsvss
ckostxr.
L«L.
?üm»rnti'.22
.vdiüisr
Linst ildvrt
IS
Ssüvs
1!«S.
LLdrls^srstr.47
^vdslSt
xrsss
20
Lsrlsruds
"
ZtU7.»t.
Lsr--.
rrsr-stallstr. S
LodmiSt
S^ss
20
Svrlls
?ros!-o»s
idll.
SsKrlmstr.1
Lv^»18t
LSI-1
IS ,
SLodstvdrooic
-
Odss.
Usrmd«lN-?st>Sss-
dolni, soicLrstr-Sö
Zodvllt
Lsrt
20
Lorlls
"
usä.
iSErlsstr. 1
Svdl-Ilt
^L»-td»
17*
Lrossssod
X
8«L.
I-oltLostr.l?
LvtM-Iät
17*
»arlsod
Ssiivs
Ikvol.
>vkr1S8ko1«,S«1-
äsldsrgsrKtr.217
Lokslüt
, dlllxx
Ich.
LvSANr
Ss^srs
Ddll.
8wEoU8tr.2ch
LodLisr
vlrlod
IS*
Mllros»
Srvsssos
^sr.
Lto1»Mk-ss 2
Sod-ilSt
ltdvr
20
0»1d,
'
.Isr-.st.
s!«A.
3vdssiSl!Lidl8tr. ch
SodLilSt
«ILsr
IS*
«LodorstvLt
Ssoks.'V.
rȟ.
-sv-Miji.I.Lntr. IS
Sod«1Lt
ivorssr
Ich.
: Imros
Lsäsu
kkll.
LISAgld.IÄktr'.LS
Soturlät
s:'ü«r
IS
üod»«1s
LooLLdA.
-?«r.
uodlovbdsrZ 7
Lvdwiar
-llkvlir
20
krlsSdsrA
Svsss»
u»a.
okrd«.vd»ri>tr. ISO
od»1üt-< Ivvor Volg.
IS*
V08«1d«od
Zsäss
Drsol.
!:1td«1d»SL»''0« 10
LoKsILt- olSL N«N2 ».
IS*
^rssicknit ».« i-rs-u-i-kss
.!sr.
VILtorls Nvtsl
roldorr vos Lvdm1üt»-19*
rox1»nüd»n
X
Lsr.st.
0«m.
,M8r1i2k!tr.L2
SQL ^iLolr
^oLMLsäsr7 ^«11»
IS*
»Via«. dsr-8
8»ä»s
i'std.ot.
Tkvt.
:l. Loti10k>k-tr« Ich
LodMttd
Otto
18*
S»a«s-S»L«s
X
!iȟ.
vorgstr. 7
sodLlt«
rillSvASrL
IS
Ovis
prosossa
kdll.
.sräsrplst» 10
Lodsltt
Lrtsr
ly 8 Aortrauss
'
0«IL.
Lsr^dslmorstr.85
Lodr-Itt
r^.üvlsrlod
20
rlSLSSkSlS
8»<iS»
Lrosorlntssstr.S
sodmitt
r-rsn«
IS*
VSttllsxos
krssEsos
ivr.St.
L«->.
SalkNsr-Mtr. )5
LolWltt
D?1t»
IS
Ldvrdsod
»»Los
8«S.
Sv Ldslwsr^tr.JA
Svdsltt
Ssor-L
20
Sodrdsod
'
Lsr.
Nodrd ok.Skmxt-
vtrsk?ss öo
Lodsi.tr
Otu-tsv
IS*
IsvPSrtLolLl
"
N.ilvst.
v»1k!dsrx,str.77
Zodsltt
i-Sl-lr-lok
IS*
Lord
'
I-.^snt.
Loki, ^olksdi'. i?,gL9
Zodsltt
^adssn»
IS*
SolSsIdvrs
»
rkii.
kvsokdyt'vtr.6
Sodmltt
c»?l
IS*
7nSs1ssdLk»s
VsZnrr»
Zsr.ot.
Os«.
Srnssssx»!'«» 16
Lediültt
fittolom
IS s
L1,iS»s^»1s
ÜV80S2
Lsa.
S»rAks1«orotr.7
Loiwiltt
odort
20
StitMdsrs
I rorrrsss
vo«.
lmckol-iod i'ov,
UklssS^tr.l
Lotuottt
«orssr
IS*
Lsrlsrukv
LsSss
u»a.
Loklo^sksrx 4)
rokslttkonsor ?«n1
1- U »kvotsrdtsodo^odslL, s»aos Ilrll.
Lok1v!rk>tr.12
Lvdolt»
Laoir
20
Ä.oisadsod
7ros»»ss
Odo».
llsri.xt8tr.151
 
Annotationen