Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0953
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

Zodoti Lrost
17
IvL-1gst»sL«L Ls^ora
lldvm.
'rsvllLdstr-.IZ
JotAtl: xrlt«
1I »
llslävldsrk
SsLsrr
u«a.
AtU'lQLSi'^r. 1)
Lsdottsü rd-^lis
20
LiidwA
Vrsrwsa»
2«r.
!! «ULaoksriksg 6
LCLoiiS^ LisriMQ
20
Llltnrrg
"
-Iw".
ÜM»»o2sr'ns8 6
SodoillLSuciar i.nSsIk
19*
Rorllv
"
rdii.
Lodirtxüi-ss 4
üoür^olc Usr^iW«
20
Svr'sdrorm
ȟrilds-
2w.
'iLßrlLw^r. 1
ZoAsäs Isrvsri
Li)
lllMLSiStL
?rsiss«L
?di1.
Äl«M lodr-A-bi". 6
Nodrd »cd d.8.,I>»-
LvjMLor- «uirsr
19*
VSsssILorr'
"
2w".
üvi-orWizii'. 16
Latuksiur! Uturs
19*
OvEvlir
llsc-ds.ZII L-Osm.
Od.RsoL r-k-tD.S
SodroM ^isL^rlsS
20
?r»0ctw7i s.rk.I'r-ausssir
Vtttolrsirslr'. ZI
LsdrsoLvr SsrdsrL
Li)
V1»LlSvSL
"
W-A».
'rollk-lLlzntr.lL
uow?,:1dsik .SorrLsi-L
IS
usordaod
-
I-dLI.
ÜLirxisri.LIS
Uodroirurr isln.^lod
20
klrmsisss
Rr-0'Sr-»
rdooi.
Mdndo^str.L)
sl-idols, 8o1»
krwttlsir.L
Uodi'otMituiri 01:1.0
Li)
LsrlsrM»
IZLilSL
JodrSLsr- L«ü.Lldsrs
Li)
IililckSL
?r«lls-?sr:
USÄ.
lloisl VILtori«
Lik?«
:at»roaäv77 Lr-Lsi i'ü^ld.LO
010§«>1
!ÄL.
lldsri '»''i-ir.L
ZotUiSSoi' IdlidL
1?*
8üsxs
"
Ä«a.
»oisl VILiorls
IllürSäsr VsrdarL
Li)
koarsas^siasu "
Disol.
Xktissi-str'.ZI
Lvissls edL«»,
«Irrisr-A ->o« 49
LodrSSsr
14
ILisslssodsoL 8»<Isü
kl kW.
sirUisls, ods^-
IodrV>1sr -aul
IS*
vaokv»Lr'2QS
rksol.
-ksll-ir. 9
ii.ürvror ULolk
20
LrssSsa
Lsokssr»
»«s.
I-Ilvlc ZS
Lodr'ötar Idso
20
IWldsln-RlÄrr'
?:»airssas Ls«.
»ollSnäsr- Uvk - -
Tlisol-si.
SS
Lodrokl tislMlt
19
Satüoldsrz
L»S»L
PU11.
!I»nd«odudsd. k-äsir.
LotwLsrt
17
Svi-Iits
?rsns»SL
,Ivr,
^«rlsr .12
LodLStWLE likllllZ
18
LsrrisiaS,*
8»sssll
?d11.
ekkisdoi'LZlir'.S)
LoüLvIcLLru: ,iSltd»r
19*
LklLL
»
k?Lt.
r»r-1str. S
Sodüolc
20
UolLsIdsrs
MtSM
ll.öiSL^.
L«rjzk»1l«>!"k!l:r. Z)
LodüoL --sllsr
20
LsrllL
"rmisova
,7w.
LrilvLsLk-Cr.l?
SodüLinsr ->1krsL
20
ÜWÜMI'S
Lsäsir
2W.
rd"1sx«Ldsr-§ 2
Sedürsk^L r-li'rsü
12°
As-Lk-Vdsiä
prarmssL
0«m.
A1trs1d«SL»?r-« )
SVÜLriLSLL ?«Nl1
IS
SUtsrsloü
ÜLÄSL
!Ä>a.
IMdlstr.12
ikk>r-1k?7Nid« I.L.
Lodült ^srülirvLl
20
IillldiSLLd
"
CM!»
LvLüti üsorL
1)
L»rdur8
I-rsussSL ?KZ1.
LrvlllrSLLir'.LS
Lodittt lotdvr
20
Ldwlsllsrids-
'
2w.
.Wl»s» 5) d.
l-cdvlls llSLS
19*
kisisssn
"
?r»ii.
21sss1d.1.Si,»r-.)7
SodUitsrls
19
Slrssslrrirs
Lüilsn
6i«l.
ZS

got-at-
 
Annotationen