Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0955
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
L0ü>si tlkr-sL
19*
DTKllLsniKsl
Lalsn
2nr.
Lin:. L.7-L4.
UavLÜSllI, Leoc-Lo-.
Lodvsd Lslnrlok
19*
Srsiisn
"
rkli.
ss^sir. I1
snnkslw, :lor--Io-
Lotmsd List» r-ü
16
Srsiion
?K11.
ssl'r.ir. )1
-sorlsrntis.üooxi- i
SoLssnic rl
iS.
UslSsIdsrZ
'
ÄSä.
UsiU. si.
d-UurkoL
Lvd»»ri2 LuZosi äü«L
18-^
LvrsiMi
Lssson
Mi.
L lTsrsir.6S
öoüssrs Lrsis
20
Lsrlln
krsnsssn
Ilsl.
Lsrzdslmsr'k ir. 117
S0L«»r-»i>! .
20
11»LNli»
L^srn
ilsl.
Vsrgirsi -srLir.SZ :
Lvl»l»srs Nsi'wson
IS
Liniitzüri
MriivL-
LK11.
Üs1sdor8sir.1ü s z
Sott«,r» r-ü-r
20
RiblLLSk
»
LsS.
V otzororMir.L)
I'LEdsler, rrisä-
3od r-r rtisoaor
19*
lls^lkslm
L^üsn
l»L.
6sl-.. si.
rloverlr^ 44
i:»r-1^rutis, slä-
LcLvsr» srnsr
2V
LsrlsrvkS
2«n.
sir- :-ss Z2
Loivr rr , iliisls
19*
..nlskaok
Mriikj;.
l-kll.
LLnrssr7:ir. 9
Lod, sioicsri i's ur»
19*
ürodos
LsLvn
Lkll.
LSr»8«--L« 9
L0tm«rs!ü»nn Ilslnrlst»
sc.
Srsdo.r
Uso. 1I»L-Lola». Lur.
^nr.si.
Lroiißr1ü2SNOii-.11
Lodnsri! ^Isr Urors
20
Lisiiln
Zrsnonsn
SSA.
riüoi, Sz
.;vk »slzMc- vr Oiio Usrisri
20 KULsoir
»
2K11.
llovtllsrll'ir.7 i>
od.slrii'nr-iU ' r-gsr.
16>
Llilsrnks
L--W»
il. is ^i«
yni. Lsoi >r5:ir.26
.lldoislousn i slirr.
20
2s»s1:lis
l'rsnsssn
Lsn.
Mi. si.
Usnxioir.161
LoL»SlLMi Usritw
iS
oslsdMg
"
Usitr.
Lluws-iiti l.-ir . 1)
Lok slirsr i^-isär.
1?*
Lsoslkslw
Lsxsin
LisL.
Moloksir.4
»K»SliLSr Usos
19*
rw.MLsii»
Lsäon
llsr--
^nr.si.
14L2. V.4.9.
sat».>«»-L^»» «irsr
19 K r^-sidui'L
"
llva-
IsSsridnrZsroir. 2
Zotlr^srsr > «L
19 8 Sssxsl
'
LsL.
IISiAusiKir.öl
Lloisnvsoü s.a.L.
gorlds Lsr-1
19
Iloi^ni A-ISKok SIs.-ven ÜMI.
Nsvxioir. 91
LSStzSi l2-ru»i
19
81<lLs
Sssssn
LSL.
srSsrsir.2
Lsslis üisskrlsL
20
Tkorn
I'rsnossn
llsL.
Nsnxioir. 60
LSSMLNil ULasrl
19
8 Lisln
Lsäsn
0»m.
LrsluLMigstr. 4
SSW«UN -:«d.ü«lLSr >isrir. 18
ksrlornks
"
^ur.
LsLSLrioSsir. 7
S«L«1o'.1isok Loris
19*
Alisdslc
MrrslLv
LL11.
küll.ai.
!!MiDisir.129
8eLDo1:ü icll^Lr-Ä ?s1L «1L 2.3^
Lodlooic
T-Ivlsnü.
Idsol.
»SNFSSSS 2
LoiSol >1Lr-sü
19*
LrUodorg
Lrsnsssn
llaü.
Ssiodsrsoir.lk s
siäsl Ls7-1
19
kislSalisrs
LsLsn
PK11.
ilnzrlmsir. 18
InL IZxti -i's.i.
gi-ISsl Aslisr
1»*
Una'1x:.dn^«ll Asc/srn
LLas.
oL1srLir.L4
v»L LoiSIlir Lrosi
20
Usnr5«nkl«1sn krsnsssn -Inr.
MitssAsos« 9
-olisri 8-iitv
20
Nllkslrvsksvsa "
vdil.
Lr« 1ki-?dockksii- 1L
3s1» Lodsi-i
20
LiriLSSSLL
Lsxvrn
rdsol.
 
Annotationen