Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0958
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
^dsol.ot.

Sx^uusr SsrdarL
Svtt» «ultar
3xttr«r Vtltar
SxSruaLar ?rt»Lr1od
19^ Lat»» Saodo.S.
22 Mluodau ksodaod.-
loa.
19 8 LLdrtscL Vstrau !>a»ta'
19 rarlaruL» L»Lsu
rvti.
- ?dt1.
-r. ll.cksut
M»»1.«t
?»11.
Lstssrstr.25
lodrdalld.auck-
strasao 53
s'aundstw, Rar-
ckarstr. )2
2ut.Laular tat» 2
LvrtuMt rtldsl»
20
Lumau
2rauesvu
2L11.
-ciatusotwtcktstr.2
LxrtuMrrW ''rtsärtsd
Lt«t1»r >od»rt
22 Ls««l "
19 « Stasaldsusau L»L«u
?l»11.
ustü.at.
'at.
2'»tusarKtr.15
ziagsArmmau, ?«-
tsrst Isrstr.SZ
LtaLItu Qrrt
22
Zug
L0d»«t»
Sur.
Idastarstr, 11
StLo^st -Ml-sr
Stitdl» Noksrt
19 8 L»M« LsLan
19-^ üoünsnutu«au sürtttg.
ct«N.
Sur.st.
a».
.ods calstr. 7
S-?tllLarstr.7
Srttr-t! S»1L
15^
riauZa»
Sacka»
Ldtl.
crouvrluaaustr. S
Ltadl ?rau»
1)
Aaotsrd «sau
"
2«?-
3 USA <L!« 9
Ltsdkmr ilsr
22
U
Rasdurg
Sur.
Lsxaltsu'.sg «
Statlsauu tim»
iS'
SoustsLt
L ckau
Sur.
»uiytstr.94
3t»M«r Sultua
20
yotarlrasosod
Vas.
»latusod»1Ltstr.4
2t»ux« vrat«
iSt
8 mdurg
-rvussau
La».
LLdrtuFarstr.za
Stsxk trtdur
1S>
Llstulsu^audurs SsSsu
'-'ack.
ÜLtWtstr.17
st^uLt x«tü
19^
irlodslstaLt
Ssssau
L-cksut.
1 uL^rtaLrtr.ia
St Mär «sltar
iS-
L>-Mtr»t«
Stau
rsa.
,.tsuk Llizs
22
3tSL»u
1»aus.°>au
?»11.
,'ttttalstr.a)
3ts«Pvuä dl Naturtod
22
livüslbCn-tllLd "
Lack.
llvsarstr. 56
ötsuxauüsdl tidal»
22
Lackst sodaluAt "
»ack.
NSWsrstr. 56
LtaaMMIIar tSolL
28
tisuuüat»
S-icksu
u«a.
Ädis.L -snstr.22
Stacks» xrtaürtvd
19,
Otard-rusau
kr»u«ssu
rsck.
N»u§tatr.2a
StatSla »ardsrt
19-
?r utsutdal
s?aru
vda».
Largdalasrstr.45
Statgalni E gust v
1?>
cdockt
«
Uock.
Musaarstr.zS
Statgar LLolL
19 s Sr«nvu
La Sa»
Sur.
«otal viotarta
3tatZar Sadod
22
S» L
2<rk»»ta
Sur.
Iii»q?tstri 217
Ststgar ' sdart
19-
jZvdvtuckrstadsls Sacksu
Tdaol.
ausud.LLstr.Z4
statxar ','sdsrt
19>
-öl?««!»
Lvckau
cs».
Natal Vtotart«
'Ststu Mts datd
1S^
Lusod ad
s ^aru
.'sck.
Llatodstr. 1 a
^ tatu Lrtoü
19>
Slckaudurx
olckaudurg ,7ur.
Z.itusarstr. 15
,-t«1u r-rtt-
22
»orckdat»
Sa?»rn
2 ».
21S8»1d.LLstr.21
Statu Sustsr
19 s Lauudatm
Sacka»
cd«».
I'uuudstm, I.15.I9
Statu Nalaiut
15 lk «auudat»
»
Lda».
Sstsdarsstr. 4
 
Annotationen