Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0971
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
l7rsl-otui«r ' sxrMuä
ro
I-»»i» .
?rs»»Lk>«»r
»iTrr.
,7u».st.
0 «.
Se1üs1ts»LS» !!ok
KvAS
20
Ils-üt-illL
II^ütnir'K
VvrlsrL. Lüetr. )4
RtlrteoLsrg S»st v
17
rsS»1lLi5SL
?r«ru:i>SL
A»soi.
«llvl SLtolelwtr.St
Nvrrd'^rxsr II »v
19*
0- ruMtstt
Wrttd«.
vt»e».
!-1»v!l 7)
WLrrdvrxsr Met» »1
iL*
Sr»L Hopx»»»»
LoSsr»
Usü.
II imtrslN, -y.l-
WSote» L»t»1S
IS
I-Sriite
krdvs,,«-»
SM1.
üoli/arotr.48
»v^tur^!' ^ »äoiL
20
«tite»d»»L
»«otldk-.
ot»e. iÄ»L.
Mtt«r1,-tr.41
»«rw Vlttor
ro
ovttlüz»»»
I.-»vr»s«s»
Vs«.
11»otz 64 s
I« 1,78», Ittlk! ol oot»«»-
Ä«r» »rite
ly s Kd»i»6 i„ot»ok8»»1m L.Ls» ISSÄ.
»tro°>8S 2
*v»e»1 «IltisD»
19
naelsdglm
SeSs»
Misol,
IIS118L». Z4
»Utt» ^rlsarlol»
LO
»iet«
?r8»nse»
IL»t.5»vt »st».iS
V»td » r« »» »
20
siete
"
»»<1.
.isräerst». )Z
r.
Lolilottv-I'olko*-
2»do1 N«r-»a» ?mr1
ly H rlt-sr l'slit
S»itsn
»eü.
t>»»r>i»0M»8 62
II t. et.
ot,or6t».S9
L«»n»nii»m» Lrnst
1)*
u«ia«1d,»8
"
U»tk.
2«or»m »» 7,»a»1z
19-
VU--N
"
tl.Ssnt.
«v»<?s»8t». 4
LiXiLmaru» »Solk
19
«ei»s rte»
-
U.S8»t.
Sorrross 11
18*
L»««1
Laxsor»
t-.«ö.
IIL»L8Svst».24
L»»So» ?»1»S»
22
SilSssiisir»
?r«»88«»
1-vS.
L1SL816. t.S»tr. 2i
S»»S»r liariL«r<»
20
Hisssr»
"
Ur»uxt8tr.2ÜÜ
v«i.»t.
Looäsra Sod»m» Lliirei« 20
Do^Ll"<rt»-<>1»a- "
t> st»
Tur.ot.
1»A»lM;t».9
r«a»s Neiortot,
19*
Inilt'iLüt» ^si» So/s»»
c 7.
100dLt».Z1
2»Al7 l-nävlg
19*
vilLd»-7g
Dsävl»
»eg.
1d»odZi>sse y
r«x? ^ordert
19*
vüssslso»^
krs»2^s»
>7irr.
2i8's1t>. tS^t».17 ,
rondltre» 8«oo
iS
ZV2S
S.«.».
U.Ss-it-
.itw.et.
üenÄNd. 7,Sst». 4L
2 «06 '-1»üo1k
so
Lopxorä
Srs»«seL
v«s*
1»11.«t.
Ss»s6a1mo»8tr.)y
r»oi»11» §Mo»t
IS-
vESig
cȟ.
II1»Zot»8t». 1L
Leies Ni-mio
IS
Soll«
-
»eS.
Loüt??T0S8S 5
Lsitlo» !Ä^»Lt Ott«»»
so
SsiSelvsrz
S>»Ss»
toS.
7od»osSsret».22
Lells» Aelto»
iS*
IISl1dl-0!2»
Mi-tttzT-
rmi.
7!vms»st». 21
Lvvolr Herr,»,'»
so
korlorvtio
Ss<Ie»
rmi.
I. »Si'rlsS-tr.ly
8«»s»r- !> virl
19*
Nlsterdood
?»o»se«L
Usö.
8e»8bsie!or«ti-. )S
Livtxr ^ Otto »' »i
19 »
Loieerslsr»»«»» Snvs*»
UsS.
«e»cIsr-l7ti-.Z0
iS*
7.0tl»'0Lllt» 6-ri. ,
Liexls» mdsrt iruiolk
Loäo
kolSQ
vom.
üt. störst». 10
Llo^lsr UsriL E
19 8 rliuLSW>ll»ot«r- S^sri»
»sä.
I! »xtstr. 24
Ltezlei- torl
iS*
2AsH»»7U0icell
Lo^sr»
l'.ÜSllt.
vwt.'so, s»str.64

2t»s1»r
 
Annotationen