Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 94
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0098
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
94

Magdalena Nierzwicka

jach. Obok geografii interesowały go również wszelkiego rodzaju zwierzęta,
a zwłaszcza owady. Te czasy wspomina w następujący sposób:
Hodowałem gąsienice, których sporo można było wówczas znaleźć na
wilczomleczach rosnących wzdłuż nasypów kolejowych w podwarszaw-
skim Michalinie, gdzie zazwyczaj spędzaliśmy wakacje. Łowiłem też
chrząszcze, między innymi częstego w tych okolicach rohatyńca, jedne-
go z największych chrząszczy występujących na terenie Polski. Usiło-
wałem je uśmiercać zanurzając w wodzie „nosem ku dołowi”. Dziwiłem
się, że nie tonęły, lecz potrafiły w tej pozycji przeżyć, co uznałem za wy-
bryk natury. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że owady oddychają tchaw-
kami umieszczonymi w tylnej części ciała2.
W sierpniu 1938 r. mając niespełna 21 lat, Borys Malkin wyemigrował do
Stanów Zjednoczonych. Zamieszkał w Nowym Jorku, gdzie nawiązał kontak-
ty z entomologami skupionymi wokół dwóch towarzystw miłośników chrząsz-
czy, skrupulatnie uczęszczając na organizowane przez nich spotkania odbywa-
jące się przy Brooklyn Museum American Museum of Natural History. W tym
okresie zrodziły się też zainteresowania Borysa Malkina antropologią, zwłasz-
cza pod wpływem lektury Franza Boasa The Mind of Primitive Man.
W 1941 r. Borys Malkin dostał się do grona studentów University of Ore-
gon w Eugene i wpisany został jednocześnie na dwa kierunki: antropologię
oraz biologię, z naciskiem na zoologię, do której wykazywał największe pre-
dyspozycje. Uzyskane stypendium w 1941 r. przedłużono mu na rok kolejny,
jednak w tym samym czasie „otrzymał konkurencyjne stypendium od ówcze-
snego prezydenta USA - Franklina Delano Roosevelta”, które było niczym in-
nym, jak dokumentem powołującym dwudziestoczteroletniego Borysa do woj-
ska. Walczył w jednostkach US Air Force w bazach wojskowych na Pacyfiku
(na Nowej Gwinei Holenderskiej, Queensland, Darwin, na wyspie Sir Graham
Moore i na wyspie Luzon). Czas wolny Borys Malkin poświęcał na rozwija-
nie swej pasji i gromadzenie pająków dla American Museum of Natural Histo-
ry w Nowym Jorku oraz owadów dla Smithsonian Institution w Waszyngtonie.
Efektem jego działalności było stworzenie jednej z trzech największych kolek-
cji insektów zebranych przez żołnierzy amerykańskich podczas II wojny świa-
towej3.
Będąc człowiekiem niezmiernie ciekawym świata poszukującym wciąż
nowych bodźców do działania, wyjechał w 1946 r. do Europy, by kontynuować
studia w dziedzinie antropologii na University College w Londynie oraz arche-

2 Malkin 2007.
3 Malkin 2007: 12.
loading ...