Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 110
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0114
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
110

Magdalena Nierzwicka

Użyte skróty w wykazie nr inwentarzowych eksponatów:
MEK - Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie
MNP - Muzeum Narodowe w Poznaniu
MNS - Muzeum Narodowe w Szczecinie
PME - Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Opracowania:
Burchard 1975 - P. Burchard, Dżungla za progiem, Warszawa 1975.
Ceron Martínez 1995 - C.E. Ceron Martínez, Ethnobiología de los Cofanes
de Dureno: provincia de Sucumbías, Ecuador, Quito 1995.
Indianie 1976 - Indianie Ameryki Południowej, Muzeum Etnograficzne w Kra-
kowie, Wstęp i katalog, B. Malkin, Kraków [1976],
Jaskulski, Kairski 1999 - J. Jaskulski, M. Kairski, Borys Malkin - etnograf -
przyrodnik - kolekcjoner, „Lud”, t. 85: 1999.
Kairski 1999 - M. Kairski, Indianie Ameryki Środkowej i Południowej. De-
mografia, rozmieszczenie, sytuacja etno-kulturowa, t. 2: Indeksy; Po-
znań - Warszawa 1999.
Landburu 1999 - J. Landburu, Documentos sobre lenguas aborígenes de Co-
lombia del archivo de Paul Rivet, V. 3: Lenguas del sur de Colombia,
Santa Fe de Bogotá, 1999.
Malkin 1973 -B. Malkin, UKofanów, „Poznaj Świat”, nr 1, 1973.
Malkin 1975a - B. Malkin, Cofán (South Colombia, Montana) - Making
a Blow gun. Film E 1999, Gottingen 1975.
Malkin 1975b-B. Malkin, Cofán (South Colombia, Montana) Making a Neck-
lace from Peccari Teeth, Film E 2097, Gottingen 1975.
Malkin 1975c - B. Malkin, Cofán (South Colombia, Montana) — Making
a Cooking Pot. Film E 1947, Gottingen 1975.
Malkin 1975d - B. Malkin, Cofán (South Colombia, Montana) - Making
a Spear. Film E 2142, Gottingen 1975.
Malkin 1975e-B. Malkin, Cofán (South Colombia, Montana) - Manioc Pro-
cessing. Film E 1945, Gottingen 1975.
Malkin 1975f - B. Malkin, Cofán (South Colombia, Montana) - Plaiting
a Manioc Press „tipiti”. Film E 1944, Gottingen 1975.
Malkin 1975g-B. Malkin, Cofán (South Colombia, Montana) - Preparation
of the Stimulant Drink „yoko”. Film E 1946, Gottingen 1975.
Malkin 2007 - B. Malkin, Odchodzący świat. Tropem kultur indiańskich
i świata przyrody Ameryki Południowej, Warszawa 2007.
Pankalla 2000 - A. Pankalla, Psychołogia mitu, Warszawa 2000.
loading ...