Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 3.2013

Page: 88
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2013/0092
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
88
Which given representations are situated. The graphic information will be then
compared and contrasted with the other colonial sources such as chronicles, an-
nals, ethnographic descriptions and transcriptions of the indigenous oral tradi-
tion. The language used in the last ones will serve as a basis for the reconstruc-
tion of the way in which the ancient Nahuas used to conceptualize some aspects
of the surrounding reality.

Streszczenie
PRZEDSTAWIENIA KWIATÓW
W INDIAŃSKICH KODEKSACH MEKSYKU

Wspólnoty indiańskie, które w okresie przedhiszpańskim zamieszkiwały te-
reny współczesnego Meksyku, rozwinęły różne systemy zapisu graficznego.
Choć użycie pisma fonograficznego zostało w pełni udokumentowane tylko dla
dwóch spośród tych kultur, to jest dla Majów i Zapoteków, większość z grup
społecznych zamieszkujących ten region znała jakąś formę komunikacji gra-
ficznej, pozwalającą na zapisanie wybranych informacji. System używany przez
Indian Nahua i Mixteków mógłby zostać z grubsza zakwalifikowany jako sema-
siograficzny, czyli zdolny do kodowania informacji, lecz nie języka.

Celem niniejszej pracy jest analiza sposobu przedstawienia kwiatów w daw-
nych kodeksach Nahua i omówienie ich możliwego znaczenia, zarówno bez-
pośredniego, jak i metaforycznego, nie tylko na podstawie formy, lecz także
kontekstu, w którym się pojawiają. Kolejnym krokiem będzie skonfrontowanie
uzyskanych informacji ze źródłami alfabetycznymi okresu kolonialnego, takimi
jak kroniki, annały, opisy geograficzne czy zapisy oralności indiańskiej. Ponad-
to na podstawie analizy języka zawartego w tych ostatnich spróbujemy odtwo-
rzyć sposób konceptualizowania przez Indian Nahua wybranych zjawisk i idei.
loading ...