Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 8.2018

Page: 140
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2018/0144
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
140

Isabel Plante

Teyssédre 1975 - B. Teyssédre, Le parcours de Lea Lublin, en: Parcours 1965-
1975, Amberes 1975, pp. 1-12.
Williams 2001 [1973] - R. Williams, El campo y la ciudad, trad. A. Bixio,
Buenos Aires-Barcelona-México 2001. [The Country and the City,
1973]
Summary
Institutional criticism from the ‘Third World’. Cultura: dentro y fuera del
museo
During the sixties and seventies, a significant number of art projects pointed to
cultural institutions as managers of conservative social representation. The An-
glo-Saxon art history academy tends to study these art practices in terms of “in-
stitutional critique”. Coined in 1975 in relation to the New York scene, this no-
tion seems now to be understood as a universal category. Through the analysis
of Lea Lublin’s Culture: inside and outside the museum (1971) at the Fine Art
Museum of Santiago, Chile, this paper proposes a situated reflection on institu-
tional critique on the basis of this migrant artist’s work.

Streszczenie
Instytucjonalna krytyka z „krajów Trzeciego Świata”. Cultura: dentro y fu-
era del museo
Wiele projektów artystycznych tworzonych w latach 60. i 70. wskazywało, że
instytucje kulturalne znajdują się w rękach konserwatywnej części społeczeń-
stwa. Anglosaska akademia historii sztuki bada te działania artystyczne w kate-
goriach „krytyki instytucjonalnej”. Wydaje się, że pojęcie to - powstałe w 1975
roku w odniesieniu do sceny nowojorskiej - jest obecnie rozumiane jako ka-
tegoria uniwersalna. Na podstawie analizy Cultura: dentro y fuera del museo
(1971) Lei Lublin w Muzeum Sztuk Pięknych w Santiago w Chile niniejszy ar-
tykuł proponuje umieścić refleksje na temat krytyki instytucjonalnej, bazując na
pracach artystki migrantki.

tłum. Katarzyna Szoblik
loading ...