Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
I

. l7.

&x aeVttonbm conwnire , a tahuldrio CmitAtis nominatim

b.re^ves accipant dehitorum ; quam quidem exattionem Jine omni
Jieri concujjtone oportet; & Reinesius animadvertit Cl. VIII. 39.,
qui tamen Gruteriananr Inscriptionem p. CCCCXXXIV. 3*
adeo torquet, ut ex PROCuratore AVGusti PROVinciae/BAE-
TlCx AD DVCENtesimam ACCiPIENdam , sive , ut explicat
Salmasius> AD DVCENa iestertia stipendii nomine ACCI-
PIENda , fecerit ADjutorem DVC.enarii A CENsibus ACCI-
PIENdis,. Procuratorem Principis Ducenaria perfunttum me-
morat Apulejus Metarn. lib. VII. Procuratorihus Ducenariis Or-
namenta Consularia , Claudium indulsiste fcribit Sveton. in
Claud. Cap. 24. De Ducenariis V. Reines.-, & Salmas. 1. 1.
Panciroll. Notit. dignit. Imp. Orient. Cap. XX. Sexagenarii ,
qui in ea lege Constantini, quam modo exscripsimus „ Duce-
nariis junguntur , nusquam in antiquis Inlcriptionibus , quod
sciam, occurrebant i. Vetus tamen Marmor Anno 1731. Ro-
Jtix Villa Casalia in Monte Caelio. erutum* IVN SEPTIM*
VERVm HERMOGENEin SEXAGENARIA PROCVRATIO-
NE ORNATVm protulit, quod integrum Vide Not.. XXXVI.

CVR R . P . De Curatoris Reipublicse ofticio. cumulate
Pancirol.. Cap. XI* de Magistro. Muni-cip., & CL Archiepisco-
pus Fontaninus,, nuper acerbo fato. ereptus , lib* I. Cap. IlR
Antiquit, Hortan.. „ qui ideo ipsis Curantibus , seu Curam
Agentibus Inscriptiones dicari animadvertit„ quod ad eos quo-
que de pecunii^, & operibus publicis pertineret..

R . P . PIS . ET *. FAN . Nii mirum , quod duarum Ur-
bium Curator fuerit Priscianus; poterat enim propter sum-
mam. earumdem vicinitatem utriusq: res commode administrare*

P M • Hxc est germana ledio a nie ex ipso marmore
cxcepta . Eirant Baronius % Bandurius aliique qui PIN,
ediderunt *.

Folia interpun6lionts Idca adhibentur in hac Inscriptione ,
& aliis n. XXII-XXXVIIlI. Holce Quadratariorum lusus
illustrarunt Reines.. in Praefat. p, 7.; Fabrettus Inscr. Dom.
Cap. III. p. 118* , &' eruditissimus Author Commentarii in
Inscriptionem S, Severse Martyris VIII*

G

V.
 
Annotationen