Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
37

geli Politiani versione* cujus locum etsi longiusculum non pi-
get exscribere * Bt quando fecus procejferant latentes insidia,
necesiarium pttabat (Caracalla) yericulo omni, ac spe foftbabita,
quonjis modo incoeptum patrare . Quare irrupto fratris cubiculo,
nihil tale eum expeBantem supra matris peclus multo undantem
sanguine sanjus obtruncat . Quo suBo exilit ftatim, ac per to-
tam regiam currens clamitat , magnum se tssugisse fericulum ,
mixque enjaftste incolumem : Jimul imperat militibus regi& cuftodi-
bus , raperent illico se , atq: in castra perducerent , ubi tutius
asseruaretur , qeriturum disiitans , ft diutius moram in adibus
trahat . Illi pro ‘veris ea accipientes , ftmul ignari , qu& intus
gefta erant , currentem eum currentes- , & ipst comitantur. Fit
ingens populi tumultnt raptim' agente fe fuh mesperam Principe
mediam- per Urbem . Ut autem castra attigit , adiculamq: eam,
intra quam Signa , & Simulacra exercitus adorantur, procidens
humi gratias' agehat , ‘v.otis quast. pro falute susceptis: Ea res
militihus nunciata partim fam lavantibus , partim requiefceuti-
bus : ftatim illuc omnes exterriti feruntur . i//e progreftus in
medium ^ non quidem continuo rem ipfam, prout gefta erat y sate-
batur , sed esfugijfe periculum clamitabat, instdiasq: inimici homi~
nis , hostis, #///// ita fratrem appellabat : <vixq: tandem post

longum certamen adverfarios superatos: quippe utrisque periclitanti’-
bus y se poftremo unicum Imperatorem Fortuna relisium dono : talia
quadam obliquans, atq: itmoluensy intelligf. qu& secissety quam au-
</zr; malebat . salute, imperioque fao ftngulis militibus

Attjcarum drachmarum duo milha fupra quingentas pollicetur :
pratereaq: annon&, fupra quam fueti accipere > dimidium . Jubot
item ^am tum ex Templis, thefaurifq: pecuniam fumere , largi-
ter esfufts uno die , qu&cumq: per duodeviginti annos Senverus
collegerat , atq: recondiderat aliems calamitatibus-: At milites
tanta pecnni& magnitudme illeBi , totoque jam negotio■* intelleBo,
Hjtilgatd pafstm c&de per eos , ^//i &dihus aufugerant, unum il-

Iwm declarant Imperatorem, Gs/vZ HOSTE appellato- ., Narrat
deinde Caracallam postero die in Senatu acerba oratione in
Getam, quem lemper hottem appellat , invedum: mox. ita pro-
sequitur .. Continuo coepti occidi domeftici omnes fratrisy atquc
amici, qui in &dibus habitabant,. quas i.lle incolnerat, miniftri-
univerft, ftc ut ne &tati. quidem infantium parceretur.
Haec quidem Fontaninus, non odio in fratrem perpetrasse Ca~
racailam existimat sed politica ratione , ut omnes facinoris
ccmscios, ne rem proderent ^e medio tolleret ; Verum procedat

id
 
Annotationen