Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
$6

XXVI L

* |n Abula hasc iapidea pulcherrimam , & eruditissimani'

i exhibens Inscriptionem effoisa fuit ad D. Antonii, ac
in porticum Publici Palatii inde adue6ta . Primum , si rebte
novi, a Camillo Lilio in Hiiioria Camerini edita fuit, deinde
a Cl. Fabretto Inscr. Dom. Cap. X. n. 171. ; poss in Notis
ad Etruriam Regal. Dempsseri' lib. III. Cap. 3.; tum in Col-
ledione Gudiana pag. XCVIII. 6. , possremo multo aecura-
tius inter dissertationes Academiss Etruscse Cortonensis supe-
riori anno Romse impressas.

Quotquot Inscriptionem ediderunt, prnsnomen Titi Atio Ha-
ruspici asiignaverunt; at fradum & detritum ibi marrnor com-
mittere id nobis non sinit; imo, quantum conjecdura assequi posL
fumus , integrum prxnomen Haruspicis deess in marmore: litera
vero , cujus vessigia in superiori parte fugientia conspiciuntur,,
non T , sed F prima nominis Haruspicis iliius fuit , quem
proinde non Atium, sed Latium appeiiatum conssaret; nuiium
fiquidem pundum, nullum incervailum inter literam illam, Sc
sequentem A deprehendi potess, contra issius ipGus Inscriptio-
nis morem, in qua,verba pundto, ac mediocri etiam interval-
lo dissinguuntur . Accedit quod haud obscure indicare id vi-
detur subjeda etruica inscriptio , qua latinam hanc reddi su-
spicabamur olim , nunc vero palam nos faduros speramus
ea enim habec 13 X 618 Fates> qua voce Fatius hgnificari, ne-
mint arbitror dubium esse posse , qui latini sermonis indoleml
consideraverit , itemque etrusci: latina enim nomina ut pluri-
mum in jus desinebant , etrusca vero verba plerumque in es
Lydio more , quod jam animadvertit do&issimus Ludovicus.
Bourguetius m Dissertation. sopra le Litanie Pelasg. Pisaur. edit.
pag. 48. His prosecto conje&uris addatur audoritas vetussa
sane Gabrielis de Gabriellibus Patritii Eugubini Viri in anti-
quis monumentis coliigendis diligentissimi , qui Anno 1586.
hanc ipsam Inscripiionem accuratissime Pifaun descripHt , ut
ipsemet testatur in Codice illius manu exarato, quem superio-
re anno, Eugubii quum essem, communicavit mecum Vir item
nobilitate , ac eruditione inllgnis Bentivolus Homdedeus dQ
Bentivolis . In eo itaque Godice , ut rem paucis absolvam,
extense FATIVS habetur; adeo ut fidenter jam non Atium,
sed Fatium futsse Haruspicem nostrum statuere possimus. Quod
fi qu^rat aliquis? quodnam prxnomen Fatius habuerit , quod

mar-
 
Annotationen