Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
gultus e morbo, quo periculosissime Brundusii affligebatur, re-
creatus fuit , statim milites in Colonias cxpit deducere, qua
in re Italicorum certe animos acriter offendit, verum, ut ait
ibidem Appianus, miiites prasclare sibi conciiiavit prompta er-
ga largitorem gratid , cui ctgros, Urbes , gecunias accegtas sere-
bant , ld egre ferens L, Antonius M. niViri frater , tunc
Consui , vel dedudionem in fratris adventum differri , vel in
partem divisionis agrorum eam > quae ad M. fratrem pertine-
bat, recipi se postulavit. Dio lib. XLVIII. Cafar fecundum
id , quod cum Antonio poft 'viEloriam fecerat paffum , omnibus
suis Antoniifque militibus dividere agros 'volebat, ut eorum ft-
bi animos benevolentia obftringeret: Antonius, & Fulvia [ M.
sslViri Vxor] suis militibus comgetentem gartem ipfi afsignare^ ipfi-
que Colonias deducere wolebant, ut eorum <vires fibi adjungerent:
rvidebatur enim utrifque expeditisfima ratio bona inermium suis mi-
litibus largiri: Appianus eod. lib. V. His animadversis Anto-
nii Frater Lucius, tunc Conful, ejufdem Uxor Fulvia, &
qui absentis bona procurabat, Manius, ne C&faris videretur to-
tum hoc beneficium , neve foli deberetur gratid , & alter Impe-
ratorum fraudaretur favore militum^ vaframentis agehant, ut Co-
loniarum deduHio dijferretur in adventum Antonii: quod quum
impojfibile videretur progter feBinationem militum , petebant a
Cafare, ut Antonianos ipfi deducerent in Colonias , quamvis ex
paslo id munus Antonius soli Cafari cejfierat , quod tamen con-
cejfium 7iegahant. Quuin vero parum Lucius & Fulvia expo-
stulationibus proficerent, ad exercitum versi, ipsius M. Anto-
nii liberis circumlatis , obtinuerunt a Cxsare, ut ipsi Antonia-
nos in Colonias deducerent ; ita Appianus qui multo exa-
ctius , quam Dio , hxc narrat lib, V, Civil, grodu&dque ad
exercitum Fulvid cum garvis Antonii liberis invidiofie fupplica-
bant , ne paverentur illum fraudari sud glorid , fimul occasione
referenda igfis gratia . Et erat tum inclitum Antonii nomen,
& apud milites , & apud cateros^ nam Fhilippenjis ViEloria gro-
pter adversam C&saris valetudinem tota videbatur unius Anto-
nii . Casar quamvis non ignarus paEla violari , cejfit tamen in
gratiam Antonii , atque ita Legiones Antoniana in Colonias de-
duELz sunt, nimid deduBorum militum licentia , dum ne videre-
ttir C&sar beneficentid vincere , minus cohibentur a maleficiis.
Id vero statim L. Antonium fedsse vel ex eo constat , quod
ante bellum eodem anno inter L. Antonium , & Augustum
exorto, Antoniani in Colonias dedu&i jam fuerant: narrat enim

Appia-

/
 
Annotationen