Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
dum duxi, ne quis authoritate Fabretti du6lus aliud M. mir-^
lenarium numerum significans, quxrat.

VSVRIS. Explorati Juris est omnes Romanorum usuras men-
struas fuiste, ealque menstum Kalendis aut exaflas fuisse , aut
saltern exigi potuiste; ut late docet J. C. do<ftissimus Gherardus
Noodt de Fcenor. & Usur. lib. II. cap. I. Hinc Kalendarii
nomen faxftum libro illi , in quo rationes usurarum perscribe-
bantur . Cujus autem generis usurx ex fuerint , ex quibus
epulum populo dividi , & munus gladiatorium edi debebat ,
quum apud Romanos plures fuerint, quxri potest . Centesi-
mas tamen fuisse , quivis mihi facile concesserit , qui Plinii
epistolam ad Trajanum lib. X. consideraverit . Vecunis , in-
quit , publica , Domine , Frovidentid tud , ist ministerio noftro
exaEhz sunt, & exiguntur, qua , <vereor > ne otiofa jaceant: Nam
& ftradiorum comparandorum aut nulla , aut rarijftma occasto eft,
nec inqjeniuntur, qui nielint debere Reifjubltca grasertim duodenis
nsftbus, quanti a Rri^vatis in^veniantur . Accedat veteris Inlcri*
ptionis testimonium ex Grut. p. CLXXVo 4.

HOG AMPLIVS ARK . REIP . COLLEGII SS
D O NVM D E DIT - X - V VT EX VSVRIS
CENTESIMIS EIVS QV ANTITATIS
QVAE EFFICIVNT ANNVQS-X - DC DIE
VIIII KAL . OCTOBR NATALI DIVI

AVGVSTI EROGENTVR EX ARK &c.

Gravior enim usura idoneos debitores non invenisset , licet
Verres , ut Cicero docet lib. III. in Verrem, pecuniam sibi
ad publici frumenti coemptionem attributam , apud publicanos
reli&am, duabus centesimis foeneratus fcerit , qux usura apud
Grut. pag. CCVIII. poenx noraine iniponitur ei, qui ut agrum
venderet , sepuicra diruit & religiosa loca violavit , & licet
Brutus quaternis centesimis pecuniam a Salaminiis pepigerit,
ut idem Cicero tradit ad Atticum lib. V. ep. 4. Porro si

S cen-

(*) Grutems habet XV. sed male; nam at ex asurh centesmh ejsiciantur denarii DC , sor?
necejsario ejse debttit denariorum quinque millium , vel seftertiorum nummorum viginti millium«.
Seperandre igitur in ea Inscriptione Ittera nitmerales X - V , adeout prima denarios jignisicet s
altera sumrnam quinque millittm denariomm denotet^ tlisi sorte in marmore dua XX. habeantitr >
qitcc XX millia sejiertiorttm exprimant
 
Annotationen