Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
M7

Ordinem, quem supra statuimus, perturbat litera S, qua lin.
6. scribitur NEPOTIS loco NEPOTI . Verum adeo noti
sunt» ut ostendam, viri isti, ut procul dubio, ne duabus fer-
me xtatibus nepotem avo vetuitiorem faciamus, eam literam
marmorarii errore abundare dicendum sit.

I. M. Cornelius Fronto summus suit sui xvi orator, ita ut
ad erudiendos ipsos M. Antoninum & L. Verum Augustos
potissimum le&us fuerit , quod prater hanc Inscriptionem te-
statur etiam Capitolinus in Vita M. Antonini: Qratoribns nsus
cft Gr&cis Annio Macro, Caninio Celere, 4$ Herode Attico: La~
tino Frontone Cornelio , & in L. Veri vita : Audi<vit . . . Rhe-
tores Aqtollonium, Celerem Canininm , Herodem Atticum, Lati-
num Cornelium Frontonem . Peculiari quidam, prxclara licet,
siccitate adeo claruit, ut illi praecipue dicendi siccitas adsigne-
tur. Macrob. Sat. lib. V. cap. i. Quatuor funt, inquit Euse-
bius, genera dicendi; copiosum, in quo Cicero dominatur: breve, in
quo Salluftius regnat: ficcum, quod Frontoni adscribitur: singue

sioridum, in quo Flinius Secundus quondam, nunc nullo fve-
terum minor nofter Symmachus luxuriatur . Hinc magno apud
omnes fuit in honore , praTertirn vero apud M. Antoninum
Aug. ut idem Capitolinus tradit : Sed multum ex his (iuis
nempe praeceptoribus) Frontoni detuht, cui & ftatuam in Se-
natu yetiit : Neque vero Principis in Frontonem liberalitas
hic stetit: eum enim Consulatu etiam inssgnivit, ut Inscriptio
nostra testatur , & Ausonius in Paneg. cujus locus modo erit
adducendus . Consulatum Frontonis do6tissimus Panvinius A,
U. DCCCLIII. assignavit loco Frontini iil-ius , qui de Aqu,x-
dudibus elegantissime scripst: errorem detexit Emus Norisius
in Epistola Consulari, cujus modo verba , quibus de Fronto-
nis nostri Consulatu agitur, integre de more describimus. At
M, Cornelius Fronto Orator nobilijfimus , atque M. Aurelii An-
tonini magister, fuit femel tantum Consul, & quidem sujseclus.
Audiatur Consul Aufonius in Faneg. Unica mihi, inquit, am-
ple&enda est Frontonis imitatio , quem tamen Augusti Magi-
strum stc Consulatus ornavit, ut Prsfebtura non cingeret; sed
Coniulatus ille cujusmodi? Ordinario suste&us, bimestri spatio
interposstus , in sexta anni parte consumptus , quxrendum ut
reliquerit tantus Orator , quibus Consulibus gesterit Consula-
tum: Et fiatim „ Non ego me contendo Frontoni, sed Anto-
nino prxfero Gratianum . Hinc in yofitd Infcrigtione M. Cor-
nelius Eronto dicitur tantum Consul fine ulld iterati Confula-

tus
 
Annotationen