Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
191

CXL

V EsKgia Htcrx e regione D , quibus formula D. M.
designabatur, in marmore apparent.

APER CONS. Ita ut edidimus exhibent hanc Inscriptio-
nem MSS. Collediones; Verum repurgato marmoreplane con-
stitit memorata verba re&a linea scribi, ac proinde non Apri
alicujus Consulatum denotari, sed Aprum servu.m fortaiTe ali-
quem Tigridi contubernaii sux, quam consartem appellat, mo-
numentum pbsuisse. Verbum consors post omnes dumtaxat bar-
barorum incursiones pro conjuge usurpatum colbgi pqtest ex
Cangii GloiTario. V. Consors; tamen apud antiquos etiam ali-
quando in usu fuisse Inscriptio nostra evincit. Inde fortasse
ea vox conjugibus aptari caepit» quod non solum thalami con-
sortes essent, ut ait Ovidius lib. X. metam.

Thalami consorte carehat..

verum etiam individuam vitx consuetudinem haherent • Pro*
fe6Io plurimx voces, qux communi, vernaculoque sermone ce-
lebrabantur , in antiquis Scriptoribus , qui sedulo illas fugie-
bant, frustra requiruntur.

C X L I T. C X L I I I.

©

DUo cippi ejusdem plane magnitudinis , eadem Inscriptio-
ne insignes, visuntur alter in Banchi alter Vtnea Gavar-
dina ad Arcus; ambo ibi reperti fuerunt . Inscriptionem edi-
dit & Malvasia Marm. Felsin pag. 487. Sepulchri fines iisdem
inclusos fuisse nemo non videt.

CXLVI. CXLVII.

DUo hxc fragmenta haud contemnendas olim Inscription^
exhibuisse facile patet . Jn priori enim liBERAlitas
CAESSS trium Cxsarum commendari videtur, in altero aGI-
XAtor aliquis facTIONIS RVSsatx.

CXLVIIL
 
Annotationen