Raith, Balthasar ; Acs, Michael
Fontes Calvinismi obstructi: Sive Principale Falsum Religionis Calvinisticae — Tübingen, 1669 [VD17 16:722835P]

Page: 1
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/acs1669/0005
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
s.


TROOEMIVM.
fDmirabilis isllixc,quam NosMundum appeIlamus,Summi Ar-
' tificis Officina, lucidiadinstar speculi cxiiibct undiqi & ubiq; impres-
saDivinitatis vciligia. Eluccut quippc in mininiis , mcdioxumis ,&
maximis certissima Majcstatis, Potcntia;,&Sapientijc Infinita: docu-
mcnta. Utjamalia natiirxarcanataccamus,fontem.,soIetAiiaostcndere in- oCurt.I.j,
gentcm bituminis vim dc scfundentem, cujus cfssuvioBabylonixaMuros fuis- num. i.
ic intcrlitos satis constar. Habethic quod miretur, Iiabetquod vcneretur im-
;mo;taIis Mortalium animus. Totics n.imquead primi lionorum Fonris cogni-
tioncm & celcbrationcm rapitur, quoties ebullientem sccrctioris venx liquorcnl
contcmplatur. Sed liis n'jn senipcr sc continct canccllis, veriim curiositatis
vcntoabreptus nititur effingcrc Fontes Asi.nico nonabsimilcs. Avida (c. novi-
tatis Novatorum ingenia,rales quxrunt Fontcs.quorum sahcnicm,bituminis lo-
CO, vani & profani figmcnti vim sollicitc haurirc.proq; coagmenrationc Muro-
rumBabei.autfalsx dostrinx,avidiiis<-xeiperepostint.Suo istud illusti ct cxcmplo
splcndida Prassulis Romani Curia, qux mox pura ,s.ciareciius & inMonachorum
Vacitnzlitamium.cerebrofatia, nataque, hominis crcati tuetur naturalia; mox suf-
fieicntissimam ioquentis Nobisuumin Scriptura D E I ncgatsussiccrc rcvelatio-
nem; mox pro aushoritate Papalis throni, ut imaginatur infaliibdi, acriter dccer-
tat,cxhisquc Fontib. omnes pcnc ac singiilos dcducit crronci dogmatis rivu-
los. Tribuat veritati testimonium & illaerrorum sivccolluvies, sivescntinaNe-
Arianorum Sc&a, quac dum rationis humanac ■cumfidei mysteriis h.nmoniam
jastitat, quid , nisi perenncm hxrese&Js scaturiginem indicc digito monstrat,
ostenrat, rcvclat? Quiiv&ipsa (licet Augustx Nostrx Confcssionis Augustana:
socictatcm ambiat) Resormjitorum Scbola sux WiOo^o^lou; originem isti
dibet capiti, qnodex Fontibus tiubidis: Ncgatac in Ccena corporis Dominici
prxsentix; Dccrcri Ptxdcstinationis absokiti; & sanstitatis ,ut vocant, libero-
rum fcedcralis.Manichxo-Stoica haurita?domasa. QuasdiversarumRcligio-
num hypotfielcs censorio stylo notare, nostri jam non cst propositi. AlitimicJ
cxigitxtatem,aliudrcquiritjudicium ut n*rmius,fyainaturius.' Placct interim
vel ipsa blandi vcrisclcmcntiainvitante, (qux occlusos&nivium copiaobstru-
ctos apcrit Fontcsj Fontes Calvinismi pcrlustrare, illosquc primis tirocinii
lincis adumbrarc. Cujtts viscera ,piidcm ab aliis confosta, dum vclitationc
umbratili ad quandam pugnx spccicm in arcnam rcproduco, & divcrso habitu ad
JtclTg/^toV eolloco
CHRISTEfcatebra Boni^itx Fons->Venafalutlss
Huc ades, ruicviforrige Fontis aquam!
A Pons
loading ...