Raith, Balthasar ; Acs, Michael
Fontes Calvinismi obstructi: Sive Principale Falsum Religionis Calvinisticae — Tübingen, 1669 [VD17 16:722835P]

Page: 9
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/acs1669/0013
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
9-
unitfetTos & sic maximam gcnerishumani partem tanto.tamqucimpTa»
cabili odio prosecutus sic, ut immutabili consiiio eamanerno cxitio sive
damnationidevoverit, idquenonulloinfidclitatis , autaliorum pecca-
torum intuitu ; sed cx absoiuto atquc solo voluntatis susearbitrio ? Ail
vero Deus serio omnes ex arquo mediantc fide in Christum salvatos
cupiat, & hoc sterncim fueritcjus erga genus huinanum beneplacitum r*
Hic nos, ut prius contra Calvieianos affirmantcs , negamus , ita po-
sterius,contra eosdcm ncgantes, affirmamus.ZVcIsicutD.Micrahus (|lb 2- de
Statum controversia» proponit: AnD E U S , cum decretum El^dcio- c '
nis conderet, nec Christum, nec fidem intuitus, aliquibus certis C"
personis vitam ancrnam decreverit, iilisque solis media salutis dcsti-
naverit, reliquis omnibus reprobatis ? Quod nos icerum , iterumque
pernegamus.
.§.3. Palinariamitaqueinartic.de Prasd.habemus quarstionem, &
■punstum , adcujusdefensionem vastissima prodeunt Zwinglianorum
Commentaria, huc quippe tendit totus Calvinistarum discursus , huc
speccat omnis eorum conatus ,qu6 voluntas Dei, ic« absolutadefenda-
.tur,utnullamin signo rationis dicat relationem adChristipropter pec-
catores mortui satisfacxionem vel fide apprchensam , velperinfidclita-
lem rejcshm. Quod ipsum unus loco omnium suis proferat verbis
Charnier,<]ui: Prafdestinationis in alterutram partem, inquit,«,nul!a su- ^0*?1-?»
perior est causa Dei voluntate. Similia leguntur alibi dum sequentia wtom;cif.
scribit : n Quis nescitnon voluntatem Dei pendere a ratione ; sed po- l. 22. c. 12,
tiusrationemabea voluntate, $. 4.
§.4.Constanti animo , hydra; huic Calvinisticse se semperoppo- »
sucrunt Orthodoxi, & fidenvstatuunt ingredi Eleftionis decretumut »»
causamimpulsivamexternam , nonquidem, quasi causaphysicavclmc- »
ritoria faciendi decretumprardcstinandi hominis , sitin,&abhomine, »
ita , utfidcs sit causaformalitercausans Pradestinationisa&uminDeo, »
adeoquc sit causa proprie & stricV sic dicTy , qua: inssuatindecretum, »
(Cohssjt tumque PradestivattQiiem non esseaclum aliquem in Deo elicitum,
qnieticiatura causaurpulsiva, & qtiasi tntroducaturper causam extet-
namimpellentem involuntatem ; consiatsidem,qttaeslvel qualitas,vel
atlio . vel relatio, in fe tanti non tsse valeris , dignttatis, autponderis, ut
Deusinduci vel debuerit, velpotueritpropterillampraatlisadvitam01-
iltnare credentes; consiat deni% Deum nihil plane inventsse in homine,
sb cujus mctttum hmc magts, quam illumad vitam ittxnameUgertt,):
B verum
loading ...