Raith, Balthasar ; Acs, Michael
Fontes Calvinismi obstructi: Sive Principale Falsum Religionis Calvinisticae — Tübingen, 1669 [VD17 16:722835P]

Page: 11
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/acs1669/0015
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ir.
appeHcrCjUtcrcjant, propriisviribusvTnisiit.eVpTiarmaconprctiosissl-
mum accipiant: quidam autcm cum Jbnannc Bergio universalitaccm
gratia? spcciali crg.i Eleftbc conts adistin&am, non in mediis pcr natu-
tatn propositis qurrunt; scd e3ndem ad (olos iilos , quibus verbum
Evaneelii coram annunciatur restringunt.
§,£. DiversiiTimi parturientis ingenii mcnstra ncmo non vidct,
cjus utique magnum falsitatis cxiiibent documentum , rum vcrum
vcro scmper conibnet , falsum iutern & cum veritatc, & sccum|ipso
pugnct, scimus interim odiosam haricinter ipsoslicem componi quo-
darnmodo possc , siquidem cum satis pugnaj datum cst discors tan
cicm oritur conrotdia , & accepco qiiasi ckTuper (igno amice conve- ,.
niunt, candcmqnc absoluti decrcti tibiam hatmonico spiritu inssant»
De Antelapsarits res ell txfedtta, & abfurdnas ommbus obvia. Nam
concipe decreti Pt<tdeftin*tionis obieclum , hominem tffecnabilem , pra-
d,(stwabititr itiJigKo tAtionis purumputum Non-Ens. Entitatem
cjuippe, quam objcd:umPixdcss:inationish.-»bct,liabctcxdfcreto Crea- ,,
tionis. Subjestum igttur vcl obie&um Pratdcstinationis hac dcstitue- „
tur, cum decretum de cieando homine, sequatur mod6 decretuni Praf- „
d;!tinationis. Accedk , qubd Entita» rei absoluta, pnrccdat scm- „
perEntitatemraodificatam, IpsumitaquehominisESS E, siveElscn- „
tia.m signorationisptarcedcrcdebetcicisrentiameius.&perconscqucns, w
cinn o Prxdestinatio dicat modum existendi in hoc vel hoc st3tu , crea ,,«Surooh!e.
tb verb modum elTendi utlic , decretum Prardettinationisdebebitesse ..vocabulas
, •Viaed.sti-
, nntionis
,. & Crca-
tatis,2. Thess. i, 13. At Christi nrssio , sidei dbnatio , insigporatio- ,>tionis
rus decretum de creatione scquuntur. Deniquc ut ad hominem no» >n
argumencemur: lH.tbtrntnttm pars ,qus in stgno rationisdivinaan* " quaj™™
tedecretum Creatioms exabfoluto,ut lccjttuntur , bencplacito suit rcje- "rjei dc-
tl* , poUsaclum Repnbas.onisdecretum suit ad im.igtnem Det crtanda, „ ccmen-
Vsl Konsntc. Si ttlud, sequittircrcari debuisTc ad justitiam , ad sandtita- tis, scd
tem, ad puritatem , ad pcrfestam beatitudinem & lanitiamin Dcoac- »1ua &
quicscentcm , qna? absurdisitma sunt juxta Calvinianos. Si hoc. Ergb " jj,"^-"".*'
jion suncistiexlumbis Ada; propngati,quod icidem absurdumelTcScri- i>tive con.
prura docet, vide Ac5t, 17, zst.suoqueCain cxcmplo testctur , quida- „ (Idcran-
»inatusett,Gen.4,15. SeqneLt patet: Quia Adam ad imaginem Dci , tur.
.€;.at cicatus cum omnibus posteris. Hinc antequam ulla essctaprimis >»
B * Pareo-

»

pollcrius decreto de crcando bomine, idqucmagis, cumprardcstinati
dicamur in Christj , Eph. i, 4, in GndificacioneSpiricus. & fidc vcri-
loading ...