Raith, Balthasar ; Acs, Michael
Fontes Calvinismi obstructi: Sive Principale Falsum Religionis Calvinisticae — Tübingen, 1669 [VD17 16:722835P]

Page: 14
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/acs1669/0018
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
lledemptionis Fi!n,& ^oeationis Spirirus S. derfratur particulantas;
Ex isto deducitur priucipio : gratia; essicscis (ubtrac~t io, &aiurili<&iShia-
lis denegatio. Hinc orittir: Dccretum Oci csse causam futurorum
omnium , nec ullarum rprum esfe futucitionem nisi decretarum , quin
peccata ipsa essc (hotrendumd/clu , axiomatamencltiViaccovianum)
leeundum voluntatcmDei.piacentenim Deo. Hinc saliunt subiequen-
tia quoque Spiritus Calvinistici ^v^oJtaioi^sic/Q,: DEUM prsedeter-
roinare arcano imptilsu omnem voluncatem creatam ad omues '& iin-
gulos zdius,(nescil. hbcrtate etconcesa , posiibile tuimque eratutpecca-
ret,velnon peccaretCreatttra,se,qao pacioabfduto Dc:docretjo subduce-
ret, suoque Deus sinecxcideret,imosi per imposiibtle Roiho ad peccandum
■per pr&motiomm anteccdaneam necesiitatus , benc ageret, eoipfo ageret
contra decretum , contra caufim pnmarn & bonum operandopoccaret.)
Nihilcvenire , quod Deus non dccrevit; Nihilcontra voluntatcm Dei
fieri; Ex eventu judicandum esse de vokmtatc Dci; Peccatum non esse
decrcti damnationis caulam, Et quis sexcentaalia malesani cercbelli
enumeret sigmenta , quis rccenseat lomnia ? Dequibusconsulipolsunt
Calvinus,Bc2a. Zwinglius , &c. exantiquioribus , exneotericisautem
Chamier,Wcndel. Maccov, & aiii.
§. ii, Audiatur in remaximi momenti, Chamier Theoiogus, ubi
"orthodoxiam amplectituracutitsimus» Quid veroille ? Sinesetcrno.in-
fetom 2. 9$** P Omnipotentis Dei decrcto nihil fit uspiam, unqtiam,aquoquam,
rapstr- 1.2- nequennivcrsaliter,neque ipecialitcr, neiisquidem exceptisopenbus,
c. 4. §. 6. qux vitiocrcaturarumnia-la NB.& dicuntur , &vere" luur, Icem: Provi-
P 2f dentia divina q (quaj/txta tpsutn non disscrt a predestiaatioue nist rationt
1 '^7' nostti ,'tnquantum pravidentia generahter omntbui proyidet, pradcsttna-
tioaateni sl>ec:altter singula destttiat ad futtm ustitn sivesinem , adquem
. ettam media di(ponit,r) non taiutim fiuem ultimum hbi proponit rerum,
Ilc!™' s.)'1 dequibus statuit>im6 quem statujt; sed etiammedia omnia adeum fi-
i tom. 2. nem tcndemia , &c, Et in alio loco: s Recta & necessaria conclusio csl
l,j.c,4./-n. Deum vel/c aliquo saltem modo malum , & velleemcaciter. Namde-.
crevit iliud , dec.rctum antem illudaliud longccst, quam nudapermis-
sio , utpote quod decretum est yoluntas , & quidcmcerca voluntas, &
qnidcmefficax voluntas.
§.12. Quis talia legat, & non indignctur ? Quis audiat, & non
cohorescat ? Absurda quippe sunt, & intolerabiiia iita inter Christia-
2iosdogmata,.qualibus icaterlib, 2,&3,tomi,iPut&lib,7s & 8. tomi
CI14-
loading ...