Raith, Balthasar ; Acs, Michael
Fontes Calvinismi obstructi: Sive Principale Falsum Religionis Calvinisticae — Tübingen, 1669 [VD17 16:722835P]

Page: 17
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/acs1669/0021
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ri.TJm.t,9. i.Pett, i.t.i. 2. Thess.2,,13. elcclurus sinc dubio omnes,"
Vcl pptius salvaturus, si meritum obiatum sibiappropriassent, & se indi-
guos vita anerna non judicassent.
§.14. ExquaDccretorum scriepatet (1.) fincm absolute ultimum
omnium operationum divinarum esse gloria: Hjus illustrationem, cjuem
Dcus intenderevoluit, non pcr absolutam aliquorum vel clc&ionem,
velrcjestionem; sedpcrBonitatissuae inCrcationccommunicationem
pcr lnpsbrum Redemptionem , pcr Credentiumpra:desi:in3tioncm>& „
Incredulorum Rcprobationem , sicquc fini ultimo subordinantur pi i- )s
murrFCreatio, dcin^cumUp/iis intervemjset, Rcdcmptio, & tandemcre-
tlcntiumSaIvatio,Incrcdu!orumcondemnatio, (1.) Gloriam divinam
jnCreatione suf^cienti/simc fuiiTemanifestatam,itaquidcm , qubnon
fuerit neccsse, ut Homo vel Angelus labcretur , in quo suam Dcus illu-
straret Majestatcm. Quantum autcmJustitiam Dei vcl milericordiam M
conccrnit, qus objiciunt indcsincnter Calvin, illorum attributorum,de- tj
claratio partim non fuit necessaria simpliciter ;.partim fieri id potcrat n
vcrbo-tcnus,citracxcrcitium extcrnum ; partim denique in Creationc )t
&hscc jamerantmanifcstata tum immediate , utjultititia in Creaturx (-
Jufis productione, tum mediatc, quatenus is, qui bonitatem commu • M
nicaverat, nonpotuitesse vcllmmiscricors,vci in justus, quar. omnia satis
sobricdiducit D.Meisn.in Sobria Phil. x (3.) Homincm noncreabilem *part. j.
& labilem, non creandum vcl iapsurum ; scd creatum, lapsum, & sub no- 4- »
va Evangelii gratia considcratum Objedtum csse Elcstionis-, ut&sub P3S-
incredulitate & impcenitentia spc<5tatum, & quidem cum malitiosa, pcr-
tinaci, & morosSgratia?, per veibum oblat2,rcjcctionc, Subjcctum cssc
Rcprobationis. Qux t3mcn Reprobatio vei damnatio noncst finis
hominum damnatorum ; sedmedium , quoDeuscontcnditadmanifc-
stationem gloria: sua?.
§.15. Ha;c Dccrcta Dciarterna (interqtunuUa tcmporis ,seder-
iinis tautum prioritm lootim babct)fa\i\it\i quidcm exipsa Deicssentia,
imb stiut ipsa essentia volens, & sic a causis proprieloquendononde-
pendcnt, quatcnus interim Deus ex suo bencplacito, certo ordine omnia
disponente,7a!^iv vcl conditionem a CreaturaInteIligentc,/>rc>/>/erejsi-
iacipmam Spirttus S. itt cordibusb.ibitantis virtutem, praestabilem, sup-
ponit,decrctumdivinumnonincommodedicipote{t conditionatum,vcI
ordini certo implicatum , quonhm ita vult essecsficax, siconditioilla
prarrequisitascrvcturiquaneglidaj&suamsuspenditvoluntatem. Cur
C «> vu'&
loading ...