Raith, Balthasar ; Acs, Michael
Fontes Calvinismi obstructi: Sive Principale Falsum Religionis Calvinisticae — Tübingen, 1669 [VD17 16:722835P]

Page: 20
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/acs1669/0024
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
10.
Posito crgo Deum Innoccntcm Creaturam detrudere ad setemos
ferni dolores propter jus , quod fundatur in bencficio antca illi cx-
hibito , aget aliquid contra suam Justitiam , aget contra Bonitatem,
j>gctcontra intemcratam suam sandlitatem, Gcqueprcpriam essentiam
dcslruet, cum bcneficia Isti exhibitasint finita , inter quat& cruciatus
infinitosmillafingipotestproportio. De;KJ#positoilludJus fundari in
v7rspaxfi Si eminentia divina, non tamen ita crit absolutissimum, ut
Innocentes ad ancrnum supplicium damnare , ccrtas personas ad in-
terkum sine demerito ordinare,im6 adpeccata,per qux ad mortem
seternam perditcantur,destinare possit, quia sunt simpliciterimplicantia,
iinpossibilia, &qua? cum Jure Dei sinelarsionc Justitise consistcrc nc-
queunr,. Tatidem concipe contrarium , adscribe Deo omnia harc cum
Calvin. Dcuscertc aiftus cxercebit injustos, cum Justum, citra interve-
nier?s peccatum, tantis cruciatibus subjicit, & Nero, Phalaris aliique'
gloriainexhaufta? crudelitatis turgidi, inferiorcs longc crunt respedtu
iSevitiei, ut qui typus tantum fint iHius, quem Dcusin decreto exercuir^
imoaanitatis. Quod cum impium cogitatu,blasphemum dictu, & hor-
rendum fitauditu ,Jus divinum etiam in vmpo-^n fundatum erit ad Bo-
nitatemDei esientia!em;quam sine suiabnegationeabncgarencquit,ita:
cxigendum, ut cum fit summeBonus, summcjustus & summeSancltis,,
nemini possitmale vclle vel nocerc, neminemtamabsoluro& extremo-
prosequi odio, utad mcdia damnationis^ad mortsm, & cruciatus sine dt-■
merito anernos rejicerc vclit aut possit».
§. :o. Alterttm Misoris memirumprohatur, partimquia decretum*
aEsoiutum libertatem Grcaturx Intelligentis toilit, id quod , refutatis-
Chamieriargumentis,q>sibus ab hoc absurdoliberare voluit Calvinia-
hbdisp. pr nosjostcndit B,Slevogt,bbSedh3Cablata, jameritsimilisbestiis>partitiP
+• a §■8- quia si velimus ad mentem rigidiorum supralapsariorum loquiyncsporr-
p. m. 6,6. tancitas quidem ,.qu« tamcn in brutis superest, manebit in creaturis istis.
Cont. Dn. . _ t . ' , r , . .£ . .
D. Calov. ■ntacta , cum decrctum aololutum ita iitpra?dcterminans & pcrcmpto-
som.s Syst. rium , Ut illo posno , pra'via motione physica dctcrminetur voiuntas
p. 1177. Sc creataadomnes&singulosacsus ; qua vi prorsus irresistibili,ob defc-
fell* cium rationalitatis, cumanimantibus reliquis procedcrc Deus nequit,
partim deniquequia , ne ex ipsa quidemsupralspsariorunrmcntc, ulla
Creaturarum irrationalium sempiternoscogiturperpeticruciatus, ve-
riim beneficio, quod acceperunt a Creatorc Creationis,respondcbit an-
nibilatio,& Mctaphysicadestrucliio,exaftissimiuuobiqueservata'pro-
portioue» §.irf
loading ...