Raith, Balthasar ; Acs, Michael
Fontes Calvinismi obstructi: Sive Principale Falsum Religionis Calvinisticae — Tübingen, 1669 [VD17 16:722835P]

Page: 23
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/acs1669/0027
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2>*
joh, j, 5, nbrt enint peecat! originalis !abe infe&!, quoJ contra DavJderrr
Ps, 51,7, non crunt in statu ira,quod contra Paulum,Eph,2,5. ____
§.^.Sedhabet, qttod reponat Cbamier, eescribens: Nonessecon- "t0!tt *J
tradistorianasciFiliosiras,obnoxiosquepeccatooriginaIi, &esscsan- §/4o I0'
6tos atquc Filios Dei, nempe qub alterum natura; sit, alterum gratia?,
Qui sunt Filii i■ge , illi non sunt non proptcrea Filii Dei, nimirum acce- ffin svss.
dentegratia>qua? naturalem illamcondemnationemtbllat, Habetquod Maj.christ.
txcipiat Wendelinus, ss distinguens iiiter sanstitatem Regenerationis, Th- P- 483.
qusesithabitus pergratiam infusus vei acquisitus, &viRcgcnerationis, 4S>3'
naturalis non transeat in posteros ; & fccderis , qirce sit ciyitatis Dei, ^
cjuodcxvidivina?promissionis Libericum Parentibus habcnt commu- ^sJ 9[
ne,itautomnespost<riexEccIesia;Givib,&fcederatrsnati, cenieantur apol. con-
quoqueconfcedcrati.velutiin Republ.ex Consulequidem non nascatur tra dcfen».
Consul,attamenex Cive, Givis, Habent quod regerant Ludovicut & Menzeii
lobannes Ctocij,gg ^««^jsanditatemqujeabipsisadscribiturfidelium jv 5S'
Infantibus ante baptismum , non cssehabitualemautinhsrentem ; sed Commcnr.
imputativam, pcr quam, vi foederis& promiflionisdivina;, reipsacen- de August.
seantur & refcrantur intcr Eleftos DeL Confcss.
§.5, Siccine ver6 nostra in fumos abitargumentatio ? Minime, Quid Socictatc ,
yero ? Annon speciosc satis ista proponuntur ? Fateor, sed sinclucio C,5I,P,7°7«.;
Adversariorum, Exaftius namque considerata invicium argumenti ro^
bur non labesaclant, partim quia principij petitione laborant, ciim id
ipsum sit in quasstione : Utrum non sint contradifloria Filium eiTe irx,
&simulgratis, A&ureferriinfoedusDei, & a<5tu peccato orig. obno-
xium esse ? partim, quiasucum saltem oeulis exbiberit. Color quippe
est,quod pro veritate ostentant. Nam per finftitatem imputatam vel ,
seederis Ltberi autatlu jam sunt in satdercDei, aut jtts folum habentad **
sxdus. Si hoc, re ipsa non possiint censeriintcr E!c<Sos Dei, utpotei "
quiEle&ihabentgratiamDei, SpiritumS, & fidcm,jumC2!vm.inde- "
lebilem. Si tllud, falio contradistinguitur sanCtitati vcl inhxrenti, vel "
regenerationisinBaptismoacquircndx ; partim quiaambigue,salso,& '*
hjpocritke tnentem pioponunt. Ambig.uc: Quia Jus civitatis D;i,
quod juxta Wendel, Liberi habent cum Parentibus commune intel-
ligi potest aut ita , ut Liberis aditus pateat ad civitatcm Dei per Bapti-
smum.verumita Wendelinus reccderet a Patriarchis suis, quod Religio
eiest& piaculum , autita , ut liberisintinCivitateDeinorcsecusacPa-
w rentes Christiani, sint ciYes Ecclesia;, nonsecusacFiliusCivis, Civis
«quc

»

3t
n
loading ...