Raith, Balthasar ; Acs, Michael
Fontes Calvinismi obstructi: Sive Principale Falsum Religionis Calvinisticae — Tübingen, 1669 [VD17 16:722835P]

Page: 27
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/acs1669/0031
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
27-
'Tpfumutsic , nonParentes tanrumfitfesW, venimetiam omn?s EosiiTn
Libcroscxaepo conecniit» ica uc ti.ceatiUis inscribt foederi, necaditu?
" ejtisprohibe!i debeant, inscribuntur autcni achi, mod>,<m si relpicta*or- i
dinarium,per sacrarrientum nmiarionis, utsic promissionisillius erticax
ipplicatfo , ubirjdes.tanquam uhicttrn promisTionum appiicandamm
medium, iisdemconfertur , Tit. 3; ^utpbte squod prtsri» est Ecclfesiae
Janua,prim3grati3:por:2)quan..uiam in casuneecssicatis nullahominum
culpaaccersica: , ve^um divinims immiiTxnoti ita coarctandjt^ntprat-
potentes Dei manus,attt tstediis regencrandi prsecise alliganda?,qua-
si citra Baptiimi usuin vittute sua immediacS aut noller, aut non posiec
fidenlin Hs cxcitare.cV mddo extraordinario regenerare, quibus, si mc-
diis conserendajgratiae utilieuiiset,collaturuierat, licet jampercasurn
jhcx-ipectatumabiiscxcludantiir.
§. iz. Sed claudamus vel tandem Fontem tertium, adeo-
qiietotumdiscurium,uni'co , quod ira informare placet ar-
gumento : LiberiFxdetatorumautfalvantutptoptetsitUtngtattascc- w
detalis ptomisilonem ; aut ptoptct achulem tiisas ptomisilonis appltca-
tionem. Siprius, non I-nfantes solum'universianteBaptisiriHmdece-
dcnrcs salvantur, quod eil contra eos.qui aliqucrum Reprob.uionem w
Urgent j-ied'& omnesex ssmine Abrahs perviam naturalis propagario- „
nis oriundi,salutem constquunturxternam, cum scmel infceius recepti n.
extirpari, juxta Calvinistas, ex eoamplius inaeternum nonpossintr Si „
pss/wM^.quodinnuit Apostoliis, Gal.3,7,& i6. Pt9tniponsm Hlamsce- n
det<itenisibimct ipsisapplicabutnautpetsidem, aut mcdio altointervcnicn- tr
te. tiioa bwt esset-en im contra-Pa ulum H ebr. it, '6* Bigi ikui. Siillud. „
■£rgocritillasidtsprt>pr!ahisamibus,autalier>A. A70iJ obstat namqnedyTuim
Habac. 2,4-inN. T. terrcpetitttan , Rom 11,17. Gal. 3, n. Ebr. io, 38. Ergo pre-
pria Si propria, eagignitur in iii aut modo ordmario, aut cxtraurdinario. Si extra- **
erdimrio.Si quidem citracasttm neccssitatis, probandwsilreerit cx Scripturr, & »»
eonferturommbuslnsantibns,anteadultamatatcm deceder.tibus.veltantum ali^uibus.
Jioc csl contra cos, qni Repiobationtni son agnoscunt intcr Infantcs, quontam n
' jiullaeffecYi&signainiislocumhabertpossunt.exquibusa posteriori colliga- ^
tureos essereprobatos & darvjnandoscum nunquam obtccm gratiarcxternxpo-
itterint, & Deus cavit per mortcm intcrvcnicntem ,nc unquamobicem ponere "
posfint. Bud csi contra reliquos absoluti idcli Adoratorts, qui disttncttoncm Elc- »»
Stomm & RejeAorum,ctiam Infannbus atnibuunr. Si ordinario modo sidet con^ »
js/rs*r,conferetur lnBapttsjrto, adcoquc anteBaptismum non erunt infcc- 9>
dercDEI,.
Qui Selifit LMs,V'titus & Glotia petStcuU nungutim
sinienda l
loading ...